Knops: geen berichten meer aan overledenen

begrafenis ANP

Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken wil proberen te voorkomen dat de overheid nog langer digitale berichten stuurt aan mensen die zijn overleden. Maar op Kamervragen van GroenLinks antwoordt hij dat het een complex probleem is.

Kamerlid Özütok stelde haar vragen naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant onder de kop 'Waarom dode mensen post van de belasting krijgen'. In het stuk ging het over een overledene die tot tweeënhalf jaar na zijn dood nog allerlei berichten van de overheid in zijn digitale berichtenbox MijnOverheid.nl ontving. Zijn zoon, die hierover klaagde, werd van het kastje naar de muur gestuurd.

Geen eenvoudige oplossing

Knops erkent dat het erg ongelukkig is als overheidsinstanties naar elkaar wijzen bij het verzoek om de post voor een overledene stop te zetten. Hij gaat met diverse instanties praten om het probleem aan te pakken. Maar hij wil "niet de illusie wekken dat dit eenvoudig structureel opgelost kan worden".

Knops schrijft dat een DigiD niet automatisch wordt opgeheven na iemands overlijden, maar pas als het drie jaar niet is gebruikt. Hij wijst erop dat na een sterfgeval rechten en plichten overgaan op de nabestaanden, bijvoorbeeld voor de fiscale afwikkeling van de erfenis of de APK-keuring van een auto.

Geen toegang tot berichtenbox

De overheid weet niet altijd welke nabestaanden verantwoordelijk zijn. "Fysieke" post stuurt de overheid in de regel naar de "nabestaanden van".

Maar voor digitale berichten is dat ingewikkelder, omdat de nabestaanden geen toegang tot de berichtenbox hebben.

STER Reclame