NOS Nieuws

Collectieve korting op zorgverzekeringen verlaagd: 'sigaar uit eigen doos'

Verzekeraars mogen minder korting geven op de premie van een collectieve zorgverzekering. Die korting is nu maximaal 10 procent; minister Bruins voor Medische Zorg wil daar vanaf 2020 5 procent van maken.

Bruins is erg ontevreden over de manier waarop collectieve verzekeringen functioneren.

Minister Bruins: korting op collectieve zorgverzekering is "marketinginstrument"

Het idee achter collectiviteiten is dat verzekeraars voor een specifieke groep verzekerden gericht bepaalde zorg inkopen, waardoor de zorg voor deze groep doelmatiger wordt. De besparing die dat kan opleveren, mag in de vorm van een korting worden teruggegeven aan deze groep verzekerden.

Maar volgens Bruins is in de praktijk van specifieke inkoop geen sprake. "De korting voor een collectiviteit wordt niet behaald door een inkoopvoordeel, maar door een opslag op de oorspronkelijke premie en is daarmee een sigaar uit eigen doos", zegt de bewindsman.

51.000 collectieve verzekeringen

Bruins wil dat er een eind komt aan deze fictieve korting en dat verzekeraars de collectiviteit niet langer alleen maar als marketinginstrument gebruiken. Om die eis kracht bij te zetten, halveert hij de maximale korting dus van 10 naar 5 procent.

Bruins wil verder dat het mes gaat in het grote aantal collectieve zorgverzekeringen en dat verzekeraars transparanter worden. Er zijn nu 51.000 collectiviteiten.

Volgens de minister zijn dat vaak verschillende verpakkingen van hetzelfde product en is goed vergelijken haast onmogelijk. Zorgverzekeraars moeten daarom voortaan precies aangeven op welke standaardpolis een collectiviteit is gebaseerd.

Korting helemaal afschaffen

Chris Oomen van DSW Zorgverzekeraar zei op NPO Radio 1 Journaal dat kortingen die nu gehanteerd worden inderdaad nep zijn. DSW doet daar niet aan mee. "Al die andere verzekeraars stellen eerst de premie vast, die verhogen ze en van die verhoging geven ze de korting."

Het terugbrengen van de korting van maximaal 10 procent naar maximaal 5 procent vindt hij niet logisch. "Als je vaststelt dat die kortingen nep zijn, daar heeft mijnheer Bruins gelijk in, is het ook nep als het 5 procent is. Schaf het dan helemaal af."

CZ zegt dat collectieve zorgpolissen werkgevers meer voordeel bieden dan alleen premiekorting, zoals advies over hoe je personeel gezond en vitaal kan houden, waardoor je verzuim terugdringt. Dat blijft zo. CZ kan daarom prima leven met het voorstel van Bruins.

Ook Menzis staat erachter. Een woordvoerder wijst erop dat de verlaging van de korting de solidariteit van het stelsel vergroot. De premiekortingen gaan ten koste van verzekerden die niet onder een collectieve verzekering vallen. Als de premiekortingen naar maximaal 5 procent gaan, worden de verschillen kleiner.

Hoger premie

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zeggen dat werknemers van bedrijven die nu meer dan 5 procent premiekorting hebben bedongen, mogelijk meer gaan betalen. Of dat zo is, wordt nog onderzocht.

Net als verzekeraar CZ wijzen de werkgeversorganisaties erop dat een collectieve verzekering meer voordelen heeft dan alleen premiekorting. Veel werkgevers maken aanvullende afspraken voor hun medewerkers, bijvoorbeeld een vergoeding van extra fysiotherapie, extra gehoorbescherming of verrekening van de zorgpremie met het salaris.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl