NOS Nieuws

'Chemiebedrijf Chemours negeert kankerverwekkende stoffen in afval'

De mogelijk kankerverwekkende stoffen die chemiebedrijf Chemours in Dordrecht gebruikt, komen via het afval terecht in lucht, grond en water. Chemours meldt niet aan zijn afvalverwerkers en -transporteurs dat deze stoffen in het afval zitten. Bij de verwerking worden de stoffen er dus ook niet uitgehaald.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft op verzoek van minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) onderzocht hoe het bedrijf zijn schadelijke stoffen verwerkt en concludeert dus dat Chemours er weinig aandacht aan besteedt. Hoeveel van deze zogenoemde FRD-stoffen er in het afval terechtkomen en of de wet is overtreden, is niet onderzocht.

Chemours gebruikt de fluorhoudende schadelijke stoffen bij de productie van bijvoorbeeld anti-aanbaklagen, waaraan het omstreden giftige GenX te pas komt. Dat mag in Nederland alleen door Chemours worden gebruikt en het bedrijf loost de stof in het oppervlaktewater, wat vorig jaar tot veel discussie leidde.

FRD-stoffen staan op een lijst van "potentieel zeer zorgwekkende stoffen" van het RIVM. Daarom mag van Chemours worden verwacht dat het bedrijf maatregelen neemt om de uitstoot ervan te voorkomen en te beheersen, stelt de inspectie.

Ladingen besmet

Dat geldt overigens ook voor afvalverwerkers en overheden, maar die moeten dan natuurlijk wel weten of ze te maken hebben met gevaarlijke stoffen en zo ja, hoeveel. Daarom zou bij de afgifte van afval en de verkoop van producten het FRD-gehalte moeten worden vermeld, maar Chemours doet dat dus niet.

De afvalverwerkers controleren het zelf ook niet. Afvalwater van Chemours wordt zo gezuiverd dat de stoffen erin blijven zitten, en daarna geloosd op het oppervlaktewater. Transporteurs kijken hun tanks niet na, waardoor volgende ladingen besmet kunnen raken. Sommige afvalwerkingsbedrijven willen geen afval van Chemours meer verwerken.

Geen controle afvalstromen

FRD-stoffen worden alleen vernietigd door sterke verhitting. Volgens eigen cijfers wint Chemours 40 procent van de stoffen terug, 55 procent komt in het afval terecht en 5 procent is verwerkt in het eindproduct of wordt uitgestoten naar water en lucht.

Chemours controleert zijn afvalstromen niet op de aanwezigheid van FRD-stoffen; dat wordt bepaald op basis van het productieproces, maar onduidelijk is daar een sluitende procedure voor is.

Vervuilde grond van het bedrijf wordt zo gesaneerd dat de FRD-stoffen aanwezig blijven. "Sinds medio 2017 blijft grond op het Chemoursterrein, vanwege de aanwezigheid van FRD-stoffen en PFOA, de voorloper van FRD", schrijft de ILT.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl