Mensen met blijvend letsel na een ongeval zijn vaak lang bezig de schade vergoed te krijgen. In vier op de vijf gevallen duurt het ruim drie jaar, zegt stichting De Ombudsman na onderzoek van ruim 700 zaken.

Er gaat veel tijd zitten in medische discussies. Sinds een paar jaar is er een gedragscode die daar een einde aan moet maken, maar die kennen de slachtoffers vaak niet.

De onderzochte zaken betreffen vooral verkeers- en bedrijfsongevallen. In 88 procent was het letsel blijvend van aard.

Erkennen

Deze slachtoffers hebben naast een zware revalidatie vaak te maken met arbeidsongeschiktheid en inkomstenderving, zegt De Ombudsman. "Door de jarenlange strijd om een redelijke schadevergoeding worden ze voor de tweede keer slachtoffer. Ze worden vermalen in medische discussies over hun letsel en getouwtrek tussen advocaat en verzekeraar over de schadevergoeding."

De verzekeraars erkennen de problemen bij het afhandelen van letselschade, ze staan positief tegenover een aantal aanbevelingen van De Ombudsman.

STER reclame