De ggz voor thuiswonende patiënten moet beter, vindt de inspectie ANP

Inspectie wil betere ggz-zorg voor thuiswonende patiënten

time icon

De inspectie Gezondheidszorg vindt dat de geestelijke gezondheidszorg buiten instellingen soms tekortschiet. Met name mensen met chronische psychische klachten die thuis wonen, lopen daardoor het risico dat zij te weinig hulp krijgen.

De inspectie schrijft in een rapport over de zogenoemde ambulante zorg dat de geestelijke gezondheidszorg de afgelopen jaren sterk is veranderd. Er worden minder mensen opgenomen in een instelling, omdat het de bedoeling is dat mensen zo veel mogelijk thuis herstellen.

Zorg buiten de muren van ggz-instellingen moet daarom verbeteren, maar dat is nog niet helemaal gelukt, constateert de inspectie. "Het lukt de kwetsbare groep mensen met chronische psychische aandoeningen soms niet om voldoende ambulante hulp te vinden. Er zijn namelijk verschillende partijen waar ze aan moeten kloppen. Deze partijen werken niet altijd even goed samen."

STER Reclame