Hollandse Hoogte | Peter Hilz

Rijksambtenaren krijgen er 7 procent meer loon bij. Minister Ollongren heeft met de vakbonden een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Die geldt voor alle 120.000 rijksambtenaren.

De cao heeft een looptijd van 2,5 jaar: van 1 januari dit jaar tot 1 juli 2020. De eerste verhoging, van 3 procent, gaat volgende week in. Daarna volgt op 1 juli 2019 een verhoging van 2 procent en per 1 januari 2020 nog eens 2 procent. Ook krijgen ze volgend jaar een eenmalige uitkering van 450 euro.

Er zijn ook afspraken gemaakt over invloed op werkroosters, het moment van uitbetalen van vakantiegeld en de eindejaarsuitkering.

Minister Ollongren is blij dat er een akkoord is en noemt het een mooi resultaat. "Zo profiteren ook rijksambtenaren mee van de economische groei. Het Rijk wil een aantrekkelijke werkgever zijn en goede mensen aantrekken en behouden. Ik ben trots op wat onze mensen doen; van wegenonderhoud tot het innen van belastingen, van terrorismebestrijding tot inspecties in de gezondheidszorg."

Voorzichtig positief

De loonsverhoging ligt ruim boven de cao-loonstijgingen in de markt. Die bedroegen het afgelopen kwartaal gemiddeld 1,7 procent.

Toch reageert vakbond CNV licht terughoudend. "Wij zijn gematigd positief", zegt bestuurder Jorick de Bruin. "Als je kijkt naar verwachte loonontwikkeling komende jaren, kunnen wij daar wat onder zitten. Maar het kan ook de andere kant op gaan, het zijn verwachtingen."

Andere bonden willen nog niet reageren omdat ze het akkoord deze week eerst nog willen voorleggen aan hun leden.

Pensioenpremies

Het vinden van loonruimte was volgens de minister extra ingewikkeld omdat de pensioenpremies dit jaar en komend jaar stijgen. Die stijging moet betaald worden uit de loonruimte en gaat daarmee ten koste van de ruimte voor cao-afspraken.

De laatste cao stamt uit 2015. In 2017 is een tijdelijk akkoord afgesloten.

STER reclame