ANP

Er moet meer gebeuren om de doorstroming van het vmbo naar de havo te verbeteren. Dat stelt de Onderwijsraad in een advies aan het kabinet. Het wetsvoorstel "Gelijke kans op doorstroom vmbo-havo" van minister Slob is volgens de raad een stap in de goede richting, maar het is nog niet voldoende.

Het grootste probleem is dat de onderwijsprogramma's van vmbo en havo niet goed op elkaar zijn afgestemd, vindt de Onderwijsraad. "Vakken als Nederlands en wiskunde zouden beter op elkaar moeten aansluiten", zegt commissievoorzitter Rob Schuur van de Onderwijsraad.

Met het wetsvoorstel van Slob kunnen alle vmbo'ers met een diploma de overstap maken naar de havo wanneer ze in zeven vakken in plaats van zes eindexamen hebben gedaan. Nu kunnen de scholen zelf nog aanvullende eisen stellen.

Betere begeleiding

De Onderwijsraad vindt het positief dat er meer duidelijkheid is voor ouders en leerlingen en dat er meer gelijkheid is, maar dat vergroot de kans op succes nog niet. De raad vindt dat leerlingen beter begeleid moeten worden bij het maken van hun keuze voor een vervolgopleiding. Dit kan bijvoorbeeld door speciale klassen met een programma voor leerlingen die naar de havo willen.

Verder pleit de raad voor een overgangsperiode, waarin scholen nog niet worden beoordeeld op een lager slagingspercentage van leerlingen die van het vmbo komen.

STER reclame