ANP

Regeringspartij D66 wil de invloed van onderwijsbesturen fors inperken en scholen weer direct onderwijsgeld geven. Het overheidsgeld moet direct in de klas terechtkomen.

Kamerlid Van Meenen benadrukt dat het onderwijs draait om scholen, leraren en leerlingen. "En niet om kantoren en bestuurders."

Geld naar de verkeerde dingen

De regeringspartij is zeer kritisch over het functioneren van de circa 1000 besturen in het basisonderwijs en de 350 besturen in het voortgezet onderwijs. De besturen zijn opgericht om individuele schooldirecteuren te helpen met gezamenlijke huisvesting, administratie en personeelszaken. "Het idee was om elkaar te helpen en er zo voor te zorgen dat er geld zou overblijven voor het onderwijs", zegt Van Meenen.

D66 constateert nu echter dat de macht van de onderwijskoepels veel te groot is geworden. Van Meenen vindt het onacceptabel dat geld verloren gaat door uitgaven aan de verkeerde dingen.

Overheidsgeld gaat nu eerst naar de koepels en die kijken waar ze geld voor nodig denken te hebben. De koepel bepaalt bijvoorbeeld hoeveel geld de scholen krijgen voor lerarensalarissen of de aanschaf van schoolmateriaal. Dat gaat Van Meenen te ver. "We moeten weg van die grootschaligheid. Het is te ver doorgeschoten."

Meer zeggenschap directeuren

Het Kamerlid ziet dat het op sommige scholen heel goed gaat: daar is het ziekteverzuim bijvoorbeeld bijna nul en vallen weinig leerlingen buiten de boot. "Zo'n schooldirecteur werkt met hart en ziel en kan met zijn leraren zelf bepalen waar het geld uit Den Haag het best voor gebruikt wordt."

Maar Van Meenen kent naar eigen zeggen ook voorbeelden waar schooldirecteuren miljoenen euro's aan hun bestuur moeten afstaan en waar onduidelijk is wat er precies met het geld gebeurt. "Schoolleiders moeten weer meer zeggenschap krijgen."

D66 pleit voor een ingrijpende wijziging: "Scholen krijgen het geld en bepalen vervolgens zelf welke diensten ze samen willen inkopen bij de koepel." De partij benadrukt dat het niet handig is als iedere school apart een medewerker heeft voor de administratie, personeelszaken of de technische dienst.

Kwaliteit van het onderwijs

De Tweede Kamer debatteert vandaag over de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs, onder meer naar aanleiding van een kritisch rapport van de onderwijsinspectie. Van Meenen wil dat minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs een onderzoek instelt naar directe financiering van scholen.

Het kabinet investeert 1,9 miljard euro extra in het onderwijs en Van Meenen wil dat dit geld ook daadwerkelijk in het onderwijs terechtkomt. "Dan kunnen we het onderwijs echt verbeteren. Het mag niet op de plank blijven liggen van onderwijsbesturen."

In februari haalde een deel van de Kamer zich de woede van de PO-Raad op de hals door te stellen dat bij onderwijsinstellingen nog geld weggehaald kan worden waar leraren geen direct profijt van hebben. De PO-raad voelde zich toen door de Tweede Kamer geschoffeerd.

STER reclame