ANP

'Appartement Pechtold voorbeeld van mager toezicht integriteit'

time icon Aangepast

De Europese anti-corruptie-organisatie Greco verwijt het Nederlandse parlement, met een verwijzing naar het appartement dat D66-voorman Pechtold niet als geschenk liet registreren, dat het toezicht op de integriteitsregels tekortschiet.

"Dit is betreurenswaardig", schrijft Greco in haar rapport. Volgens de internationale corruptiewaakhond is het noodzakelijk dat de Tweede Kamer toezicht houdt op de "implementatie van de regels", en daar een "gezaghebbende interpretatie aan geeft".

Greco is een organisatie van de Raad van Europa, de landenorganisatie die in 1949 werd opgericht om mensenrechten en democratie in Europa te bevorderen. Net als bij de Raad van Europa zijn bijna alle Europese staten erbij aangesloten, inclusief Rusland.

Greco werd in 1999 door de Raad van Europa opgericht met het doel de lidstaten te helpen in de strijd tegen corruptie. Het zevenkoppige uitvoerend comité staat onder leiding van een Kroaat. In de plenaire vergaderingen van Greco hebben alle 49 lidstaten twee stemhebbende leden.

De opmerking over het appartement van Pechtold staat in een voetnoot bij een rapport over Nederland.

Pechtold heeft de gift van een bevriende Canadese oud-diplomaat niet gemeld in het geschenkenregister van de Tweede Kamer, waarin Kamerleden geschenken van meer dan 50 euro laten registreren. De D66-voorman beschouwt het appartement als een privékwestie, zei hij vorig jaar. Maar Greco wijst erop dat de Kamerrichtlijnen niet voorschrijven dat alleen geschenken die verband hebben met parlementaire taken, moeten worden aangegeven.

In het rapport wordt Pechtolds naam niet genoemd, maar een paragraaf gaat over een parlementslid en zijn cadeau ter waarde van 135.000 euro, precies de waarde van het appartement in Scheveningen toen de D66-leider het kreeg. Ook wordt verwezen naar een eerder krantenartikel over de zaak.

Een woordvoerder van Pechtold zegt in een reactie dat de D66-voorman het bij de eerdere uitleg over de gift laat.

Kamervoorzitter

De VVD wil eerst het rapport van Greco bestuderen, voordat de regeringspartij met een reactie komt. Coalitiepartner CDA verwijst naar de voorzitter van de Tweede Kamer.

PVV-voorman Wilders, die al eerder fel reageerde op de kwestie van Pechtolds appartement, vraagt het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer de D66-leider ter verantwoording te roepen. "Of mag corruptie in ons parlement?", twittert Wilders.

Een woordvoerder van Kamervoorzitter Arib zegt dat het Greco-rapport woensdag op de agenda staat van het dagelijks bestuur van de Kamer.

Arjan Noorlander
@noorlanderarjan
De passage van fraudeclub Greco over ‘t appartement van Pechtold. 👇zie voetnoot NL heeft geen systeem om integriteit politici te controleren, stellen ze. (Greco is trouwens onderdeel van de Raad van Europa, dat is geen EU)
12 maanden geleden

STER Reclame