ANP

Het aantal wethouders is de afgelopen jaren flink gestegen. Sinds 2010 nam het aantal gemeentebestuurders met zo'n 10 procent toe, meldt het AD op basis van onderzoek naar de 294 gemeenten waar de coalities rond zijn.

De toename komt vooral door politieke versplintering. Coalities bestaan uit steeds meer partijen en om al die partijen tevreden te houden, worden meer wethoudersposten ingesteld. Zo nam bijvoorbeeld in Barendrecht het aantal coalitiepartijen sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen toe van drie naar zes en het aantal wethouders groeide mede daardoor van vier naar zes.

Daarnaast zeggen veel gemeenten dat er ook meer werk is voor de lokale overheid. In Hilversum bleef het aantal coalitiepartijen gelijk, maar steeg het aantal bestuurders van vijf naar zeven omdat er een aantal grote projecten aankomen.

Volgens de krant kost de toename de overheid de komende jaren tientallen miljoenen euro's. Een wethouder verdient ongeveer tussen de 64.000 en 137.000 euro per jaar. Daar komen nog onkostenvergoedingen en pensioenkosten bij.

Meer mannen

De nieuwe colleges bestaan nog altijd voor meer dan 70 procent uit mannen, blijkt uit onderzoek van de NRC. Van de gemeenten waar een college is benoemd zijn er 94 met alleen maar mannelijke wethouders. Twee gemeenten, het Groningse Appingedam en Gemert-Bakel in Noord-Brabant, hebben alleen maar vrouwelijke bestuurders.

Het percentage vrouwelijke wethouders nam vergeleken met vier jaar geleden wel toe van 21 naar 29. GroenLinks is de partij met verhoudingsgewijs de meeste vrouwelijke bestuurders (48 procent). 50Plus en SGP leveren geen enkele vrouw.

STER reclame