ANP

De kwaliteit en de veiligheid van de zorg is bij veel particuliere klinieken niet op orde. Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) kunnen patiënten er momenteel niet in alle privéklinieken van uitgaan dat ze goede zorg krijgen.

De Inspectie zegt zorgen te hebben over de infectiepreventie, controles bij het toedienen van medicatie die met een infuus of injectie wordt toegediend, de bekwaamheid en bevoegdheid van personeel om met apparatuur om te gaan, de informatievoorziening naar patiënten en de 'time-out procedure', het moment voor de operatie om te controleren of alles klopt.

Spectaculaire groei

Particuliere klinieken zijn doorgaans gespecialiseerd in niet-spoedeisende ingrepen die vooraf gepland zijn, zoals het plaatsen van nieuwe knieën, het verrichten van oogbehandelingen of cosmetische ingrepen.

De laatste jaren is het aantal particuliere klinieken spectaculair gegroeid: van ruim 250 in 2011 naar zo'n 500 nu. De ingrepen worden in veel gevallen vergoed door zorgverzekeraars. De IGJ breidde het toezicht op dit soort klinieken dan ook uit. Maar de "gewenste en noodzakelijke verbetering" blijft volgens de Inspectie vooralsnog uit.

De Inspectie waarschuwt de klinieken dat het scherp oplet op de thema's waar de IGJ bezorgd over is. "Bij situaties waar de veiligheid in het geding is of waar geen bereidheid is om te verbeteren, grijpt de inspectie in", meldt de in Utrecht gevestigde toezichthouder.

'Verbeterslag'

Brancheorganisatie Zelfstandige Klinieken Nederland, waarbij 138 klinieken zijn aangesloten, zegt in een reactie dat de klinieken al bezig zijn met een 'verbeterslag'. "Dat zit in ons dna", zegt directeur Paulette Timmerman. "Het blijkt dat het bij sommige klinieken nog beter moet. Wij pakken de verbeterpunten van de inspectie daarom graag samen met onze leden op, voor zover dat nog niet is gebeurd."

STER reclame