Een waterstofbus in Arnhem Hollandse Hoogte

De politiek moet meer prioriteit geven aan de ontwikkeling van 'groene' waterstof. Dat zegt een coalitie van bedrijven, instellingen en universiteiten in een manifest dat vandaag overhandigd werd aan minister Wiebes.

Meer dan twintig partijen, waaronder Greenpeace, de Gasunie, AKZO en de Technische Universiteiten Delft en Eindhoven maken deel uit van de Waterstof Coalitie. Volgens hen kan groene waterstof als duurzame energiedrager een belangrijke rol spelen bij het terugdringen van de CO2-uitstoot. Daar zou volgens de coalitie meer aandacht voor moeten zijn in het klimaatakkoord, dat deze zomer klaar moet zijn.

Een belangrijke doelstelling van het akkoord is dat in 2030 de CO2-emissies met tenminste 49 procent zijn gedaald ten opzichte van 1990. Bij het gebruik van groene waterstof komen geen vervuilende stoffen en broeikasgassen vrij.

Duurzaam wondermiddel

Waterstof bestaat al lang als alternatief voor gas en krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht als duurzaam alternatief voor schadelijke brandstoffen, zegt hoogleraar Low Carbon Systems and Technologies Andrea Ramirez van de TU Delft.

"We zijn als maatschappij ambitieuzer geworden als het gaat om klimaatdoelstellingen. En dat kun je niet zonder te kijken naar alternatieven voor schadelijke uitstoot. Opties als deze komen dan in beeld."

Wat is groene waterstof?

Waterstofgas (H2) is gas waarin energie kan worden opgeslagen en vervoerd. Als het in contact komt met zuurstof dan komt er elektriciteit (en water) vrij. Die energie kan dan weer aan het net worden toegevoegd of bijvoorbeeld worden gebruikt om een auto of bus op te laten rijden.

Waterstof wordt ook gebruikt om ammoniak en bepaalde soorten plastic te maken. De reden dat er door de coalitie nadrukkelijk wordt gesproken over groene waterstof heeft te maken met de manier waarop de waterstof wordt gemaakt.

Klimaatpartijen wijzen erop dat met behulp van waterstof energie betaalbaar en efficiënt in grote hoeveelheden kan worden opgeslagen. Ook kunnen tekorten of overschotten aan elektriciteit worden opgevangen, waardoor het elektriciteitssysteem in balans blijft.

Volgens de ondertekenaars van het Waterstof Manifest kan waterstof helpen om de klimaatdoelen van Parijs te halen, CO2-reductie te realiseren en de Nederlandse economie te vergroenen.

STER reclame