NOS NieuwsAangepast

Rechtbank: tijd voor erkenning derde gender

De rechtbank in Limburg staat toe dat iemand van wie het geslacht bij de geboorte niet kon worden vastgesteld, niet langer of als vrouw, of als man in de geboorteakte geregistreerd moet staan. De rechtbank vindt dat in zo'n geval ook de zinsnede "geslacht is niet kunnen worden vastgesteld" in de geboorteakte mag komen te staan.

De rechtbank deed de uitspraak in een zaak van iemand bij wiens geboorte in 1961 het geslacht niet kon worden vastgesteld. De ouders kozen ervoor om het kind op te nemen als man, "omdat dat gemakkelijker was voor het kind". De aanvrager voelde zich echter geen man en liet het geslacht in 2001 wijzigen in 'vrouwelijk'.

Uiteindelijk bleek ook dat geslacht niet gepast, omdat degene zichzelf beschouwt als genderneutraal. De aanvrager sprak daarop de wens uit dat de 'derde gender' erkend zou worden. De rechtbank staat dat nu toe en zegt dat nu de wetgever aan zet is om de wet te wijzigen.

Nog niet rijp

De Hoge Raad wees in 2007 een dergelijk verzoek nog af, omdat volgens de Hoge Raad de tijd daarvoor nog niet rijp was. De rechtbank vindt nu dat, gelet op de maatschappelijke en juridische ontwikkelingen, het wel tijd is voor de erkenning van een derde gender.

Volgens de rechtbank is het niet kunnen laten registreren als genderneutraal een inbreuk op het privéleven, het zelfbeschikkingsrecht en de persoonlijke autonomie van belanghebbende. Als de aanvrager zich noch man, noch vrouw voelt, moet die zich als zodanig kunnen laten registreren, oordeelt de rechtbank.

Steun in de rug

Minister Van Engelshoven reageert: "Deze uitspraak is een steun in de rug voor mensen die zichzelf niet als man of vrouw zien, maar als genderdivers. We gaan bekijken welke gevolgen deze uitspraak moet hebben".

Het Transgender Netwerk Nederland, dat opkomt voor de belangen van transgenders, noemt het oordeel van de rechter een belangrijke stap. "Dit is revolutionair te noemen binnen het Nederlandse familierecht", zegt voorzitter Brand Berghouwer van TNN.

Volgens de organisatie is de tijd rijp voor een stappenplan voor afschaffing van sekseregistratie. "Je geslacht is van jezelf, niet van de overheid."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl