Een luchtfoto van de gemeente Heerlen
NOS NieuwsAangepast

Woningcorporatie discrimineerde op uiterlijk, geaardheid en lichaamsgeur

Woningstichting De Voorzorg in Hoensbroek heeft gediscrimineerd bij het toewijzen van woningen. Bij intakegesprekken met potentiële huurders werd gekeken naar gegevens als ras, uiterlijk, gezondheid en medicijngebruik, seksuele geaardheid, godsdienst, ex-partners, hobby's en zelfs lichaamsgeur. Deze zaken speelden een rol bij het toekennen van woningen, heeft forensisch onderzoeksbureau Integis vastgesteld.

Er waren aanwijzingen dat er in de jaren 2013 tot 2016 sprake was van "een ernstige schending van een transparante en eerlijke woningtoewijzing". Een interim-bestuurder nam daar vorig jaar mei al de eerste maatregelen tegen, na een kritisch rapport van waakhond Autoriteit woningcorporaties.

'Er werd gekeken naar de meest gekke dingen'

De huidige bestuurders reageren geschokt op de uitkomst van het onderzoek. De werkwijze "tart in hun ogen elk voorstellingsvermogen." Wie er de dupe van de discriminatie zijn geworden en om hoeveel mensen het gaat is niet meer te achterhalen, omdat er niks over is vastgelegd.

De Voorzorg heeft na juridisch advies het Openbaar Ministerie over de misstanden geïnformeerd. Dat beraadt zich nog op de vraag of er vervolging wordt ingesteld.

De woningcorporatie wil graag afstand nemen van de discriminerende praktijken en de 'angstcultuur' die er heerste, waarbij de manager Wonen de dienst uitmaakte en bepaalde wie welke woning kreeg.

Vorig jaar is er een verbeterplan opgesteld en voormalige woningzoekenden die het gevoel hebben dat zij benadeeld zijn worden uitgenodigd om zich te melden.

Ontkent

De toenmalige directeur, die zich begin 2017 ziek meldde, ontkent dat er werd gediscrimineerd. Hij heeft niet meegewerkt aan het onderzoek en zegt tegen dagblad De Limburger dat hij het rapport van Integis niet kent.

De Voorzorg heeft ruim 3300 woningen in Heerlen, Hoensbroek en Brunssum.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl