Sportvisser in Rotterdam ANP

Het gebruik van vislood, waarmee sportvissers hun vislijn verzwaren, is ongezond en slecht voor het milieu en moet uiteindelijk helemaal worden uitgebannen. Daarover is minister Schouten het eens geworden met Sportvisserij Nederland, Natuurmonumenten, de Unie van Waterschappen en brancheorganisatie Divebo.

In 2021 moet er minimaal 30 procent minder vislood in omloop zijn. En daarna moeten er verdere stappen worden genomen, vinden de betrokken partijen.

Nederland telt bijna 1.2 miljoen mensen die een of meerdere keren per jaar een hengel uitgooien. Vrijwel allemaal gebruiken ze lood, dat vaak in het water achterblijft. Naar schatting belandt er jaarlijks 54.000 kilo lood in het zoete oppervlaktewater en nog eens 470.000 kilo in het zeewater. Dat is slecht voor het milieu en voor de gezondheid van mens en dier, zegt Schouten.

Steen en glas

Ze waarschuwt dat met name sportvissers die zelf hun lood gieten, directe gezondheidsrisico's lopen. Zij kunnen giftige dampen inademen.

Om ervoor te zorgen dat er in 2021 echt minder lood wordt gebruikt, zal de detailhandel de komende tijd meer gaan adviseren over volwaardige, duurzame alternatieven zoals steen, glas en ijzer. Ook komt er een campagne over de nadelen van loodverzwaring. Verder moeten er gebieden worden aangewezen waar niet meer met lood mag worden gevist.

STER reclame