Staatsbosbeheer vermoedt dat in Drenthe momenteel een wolf leeft die zich er definitief probeert te vestigen. Al een aantal maanden is het dier gezien in natuurgebieden in Midden-Drenthe.

Toch houdt Staatsbosbeheer een slag om de arm, want er is eerst onderzoek nodig om vast te stellen dat het om dezelfde wolf gaat. Daarom heeft de natuurorganisatie camera's geplaatst op verschillende plekken.

Op een van die camera's, bij een vossenburcht, is de wolf goed te zien:

Deze beelden heeft Staatsbosbeheer van de wolf gemaakt

"Wat je bij andere waarnemingen ziet, is dat een wolf een stuk loopt en dan op andere plekken wordt gezien", zegt wolvendeskundige Aaldrik Pot. "Deze wolf lijkt al wat langer daar te zitten. We hebben sporen gevonden die in en uit het bos gaan, op zandpaden bijvoorbeeld. Het lijkt erop dat die wolf zich daar echt gaat vestigen."

Voorzichtige conclusies

Ook uit het eetpatroon van de wolf trekt Staatsbosbeheer voorzichtige conclusies. Het dier valt namelijk geen schapen aan. "Interessant is dat die zwervende wolven vaak schapen pakken, maar deze wolf, of wolven - we weten niet of het om meerdere wolven gaat - doet dat niet en lijkt zich vooral op wilde prooien toe te leggen."

Dat zou kunnen betekenen dat hij wil blijven in het gebied, denkt Pot. "Hij leert zijn leefgebied kennen en weet ook waar het wild zit."

De afgelopen tijd werden op meer plaatsen in Nederland wolven gesignaleerd, maar voor zover bekend betrof dat telkens dieren die rondtrekken. In september denkt Staatsbosbeheer met zekerheid te kunnen zeggen of nu in Drenthe zich de eerste wolf in Nederland heeft gevestigd.

STER reclame