NOS NieuwsAangepast

Geen 'fosfaat-hulp' kabinet voor melkveehouders in problemen

Het kabinet steekt melkveehouders die hebben geïnvesteerd in nieuwe stallen niet de helpende hand toe. Ze krijgen geen ontheffing of vrijstelling van de fosfaatrechten, schrijft minister Schouten aan de Tweede Kamer.

Het systeem van fosfaatrechten geldt sinds 1 januari. Om de mesthoop in te krimpen, hebben alle boeren een limiet op de vervuilende stof fosfaat opgelegd gekregen. Veel boeren zijn door de maatregel in financiële nood gekomen doordat hun pas gebouwde stallen leeg staan.

De minister zegt dat ze meevoelt met de ondernemers die niet geholpen kunnen worden. "Ik leef met ze mee. Ik weet hoe moeilijk het is en ik weet dat ze in de financiële problemen kunnen komen. Het is een zwaar besluit."

Minister Schouten spreekt de banken aan om tot het uiterste te gaan om de getroffen boeren te ondersteunen. Ze kan niet uitsluiten dat een aantal boeren door de fosfaatmaatregel wordt gedwongen te stoppen met hun bedrijf. "En dat is heel pijnlijk."

Milieunormen

Het fosfaatstelsel is er gekomen mede omdat Europa goed oplet of Nederland binnen de milieunormen blijft. Zo'n 800 melkveehouders zeggen dat ze erdoor in de problemen zijn gekomen.

Onder hen zijn ook biologische boeren. De melkveehouders hebben na de eerdere afschaffing van het melkquotum geïnvesteerd in nieuwe, duurzame, stallen. Ze wilden meer koeien houden om meer te verdienen.

Veel stallen waren op het moment van de peildatum, 2 juli 2015, nog in aanbouw, terwijl de rechten zijn gebaseerd op het vee dat op dat moment op de boerderij was. Nu het fosfaatplafond is bereikt, is het voor die boeren ook niet meer mogelijk om rechten te kopen. Ze kunnen hun stallen dus niet vullen.

De fosfaatrechten zijn vooral nodig voor boeren die niet genoeg grond hebben om zelf de mest uit te rijden. Boeren krijgen voor elke koe die ze houden het recht om een bepaalde hoeveelheid fosfaat te produceren.

Boer zoekt vrouw

Een van de veehouders die in de knel zijn geraakt, is boer Frans Zanderink uit De Lutte. De Twentse agrariër uit Boer zoekt vrouw had op 2 juli 2015 jong vee gestald bij een plaatsgenoot, omdat hij bezig was een nieuwe stal te bouwen, vertelt hij in Tubantia.

De fosfaatrechten die hij kreeg, waren gebaseerd op de dieren die hij wel op zijn erf had. Zanderink zag zich vervolgens gedwongen de helft van zijn veestapel van de hand te doen. Gisteren probeerde hij via de rechter voldoende fosfaatrechten te krijgen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl