NOS Nieuws

Leiding OM: we hadden liefdesrelatie in top intern moeten delen

De leiding van het Openbaar Ministerie is niet goed omgesprongen met de liefdesrelatie tussen twee hoge officieren. Dat zegt het College van procureurs-generaal zelf als reactie op een artikel in NRC over de verstoorde verhoudingen binnen het OM, die het gevolg zouden zijn van deze relatie.

De relatie, die volgens de NRC-publicatie al in 2014 tot anonieme klachten leidde van belangenverstrengeling en vriendendiensten, werd pas in 2016 gemeld bij de toenmalige hoogste baas van het OM Herman Bolhaar. "Terugkijkend had het College daar toen ook intern bekendheid aan moeten geven. Dat is niet gebeurd, en dat had wel gemoeten", schrijft het OM in een reactie op het nieuws.

Steen des aanstoots is een relatie tussen de voormalige procureur-generaal en sinds vier jaar hoofdofficier van justitie van Rotterdam Marc van Nimwegen en Marianne Bloos. Van Nimwegen benoemde haar in 2011 tot hoofdofficier van justitie van het functioneel parket. In 2014 druppelden de eerste klachten van vriendjespolitiek binnen bij NRC, nadat de anonieme klagers, tevens hooggeplaatste officieren, geen gehoor hadden gevonden bij de top van het OM zelf.

Overgeplaatst

Van Nimwegen werd overgeplaatst naar Rotterdam. Het OM ontkent in alle toonaarden dat die overplaatsing is gebeurd vanwege de relatie en de interne strubbelingen erover.

Sinds vorig jaar komen Van Nimwegen en Bloos openlijk uit voor hun relatie. Dat heeft volgens OM-bronnen van NRC geleid tot een vertrouwensbreuk in de Groepsraad, het hoogste overlegorgaan van het OM, waarin ook Van Nimwegen en Bloos zitting hebben. "We zijn dus jarenlang voorgelogen en voelen ons ernstig belazerd door de gebeurtenissen", zegt een hooggeplaatste aanklager tegen NRC.

'Volgens gedragscode'

Met relaties op het werk zoals die tussen Van Nimwegen en Bloos moet "open worden omgegaan", staat in de Gedragscode Integriteit Rijk. Toch vindt het OM niet dat de twee officieren, of hun leiding, in strijd hebben gehandeld met de gedragscode, staat in het persbericht. Wel wil het College met de maandelijkse Groepsraad van de hoofdofficieren in gesprek over de verstoorde verhoudingen, zoals die naar buiten zijn gekomen in de pers.

Van Nimwegen had eerder ook al een relatie met een collega.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl