De iQOS wordt op de markt gebracht als 'gezond' alternatief voor roken ANP

Staatssecretaris Blokhuis wil de verkoop van apparaten die tabak verhitten aan banden leggen. Op dit moment is er één zo'n apparaat op de markt, de IQOS van Philip Morris. Het verschil met e-sigaretten is dat dit apparaat tabak verhit.

De sigarettenfabrikant brengt het apparaat op de markt als een alternatief voor roken, maar gebruikers inhaleren de damp van verhitte tabak.

'Niet slim'

"Rond dit soort producten wordt vaak een imago geschetst dat ze een slim alternatief zijn voor gewoon roken", zegt Blokhuis. Maar gebruikers krijgen nog steeds "kankerverwekkende en andere schadelijke stoffen" binnen. "Het woord slim is hier dus misplaatst, want je kunt er dodelijk ziek van worden."

Tot nu toe zijn er geen bijzondere restricties voor apparaten als de IQOS, omdat ze niet onder de Tabaks- en Rookwarenwet vallen. Daar wil de staatssecretaris een einde aan maken, want hij wil niet dat mensen het idee hebben "dat deze nieuwe manier van roken een verstandige keuze is". Blokhuis: "Alleen niet roken is de verstandige keuze."

Als de rookvrije sigaretten met tabak onder de takakswet vallen mag er bijvoorbeeld geen reclame meer voor worden gemaakt en gaat er een leeftijdsgrens gelden. Ook moet er een verplichte waarschuwing met afschrikwekkende foto op de verpakking komen te staan.

STER reclame