Rouhani waarschuwde zondag dat de VS spijt zou krijgen van een vertrek uit de atoomdeal
NOS NieuwsAangepast

Iran wil snel zonder VS onderhandelen over atoomdeal

De Iraanse president Rohani zegt dat er een korte tijd is om te onderhandelen met de landen die niet uit het atoomakkoord zijn gestapt. Hij zal daarvoor minister van Buitenlandse Zaken Zarif sturen.

Rohani dreigt dat zijn land de komende weken weer kan beginnen met het verrijken van uranium. Hij heeft de Iraanse atoomorganisatie opdracht gegeven zich daarop voor te bereiden. "We zullen dan meer uranium verrijken dan ooit". Hoogverrijkt uranium is nodig voor het maken van kernwapens.

De Iraanse staatstelevisie noemde het besluit van president Trump om uit de atoomdeal met Iran te stappen "illegaal en ongerechtvaardigd".

Europa

De Franse president Macron zegt dat Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland het besluit van Trump betreuren. Ze noemen het een bedreiging voor de wereldwijde inspanningen om de verspreiding van kernwapens tegen te gaan.

Tegelijk zei Macron dat hij samen wil werken voor een bredere overeenkomst, die ook gaat over raketten, de periode na 2025 en stabiliteit in het Midden-Oosten, met name in Syrië, Jemen en Irak, de landen waar Iran actief is volgens de VS. Daarmee komt hij tegemoet aan Trump, die zo'n bredere deal eist.

EU-commissaris voor het buitenlandbeleid Mogherini zegt dat de EU vasthoudt aan het akkoord uit 2015, dat volgens haar goed werkt.

Minister Blok noemde het besluit van Trump slecht nieuws voor de veiligheid in het Midden-Oosten en daarmee ook voor de Nederlandse veiligheid. "We moeten zo snel mogelijk met de betrokken landen overleggen over vervolgstappen. Er moet een nieuw akkoord komen", zei Blok.

Israël

Saudi-Arabië en Israël juichen Trumps besluit toe. De Israëlische premier Netanyahu noemt het "moedig en juist".

Netanyahu zei nog eens dat het huidige akkoord met Iran het land in staat zou stellen genoeg uranium te krijgen om een heel arsenaal atoomwapens te maken. Bovendien "heeft het Iran al miljarden dollars geleverd, en met dit geld financiert het regime zijn oorlogsmachinerie in het hele Midden-Oosten", aldus Netanyahu.

Obama en Kerry

De vorige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Kerry, die in 2015 bij het sluiten van het akkoord betrokken was, zegt dat Amerika zijn woord breekt. "Het isoleert ons van onze Europese bondgenoten, brengt Israël in gevaar en versterkt de hardliners in Iran", aldus Kerry.

Oud-president Obama is het daarmee eens. "De werkelijkheid is duidelijk. Het akkoord werkt en heeft Irans nucleaire programma aanzienlijk teruggesnoeid." Obama waarschuwt dat zonder de deal de VS straks mogelijk een keuze moet maken: of leven met een nucleair Iran of opnieuw een oorlog voeren in het Midden-Oosten om te voorkomen dat het land kernwapens maakt.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl