ANP

Het aantal jongeren dat jeugdzorg krijgt, is in twee jaar tijd gegroeid van 366.000 naar 405.000. Dat blijkt uit cijfers van het CBS, dat de gegevens van 2015 en 2017 naast elkaar legde.

Onder jeugdzorg vallen jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Sinds drie jaar is deze zorg een verantwoordelijkheid van gemeenten.

De meeste jongeren krijgen jeugdhulp, bijvoorbeeld voor problemen met gedrag, opvoeding of bij psychische problemen.

Buurtteams

De grootste groei is te zien in de hulp die wordt gegeven door wijk- of buurtteams in gemeenten; van 36.500 in 2015 naar bijna 82.000 jongeren in 2017. Volgens het CBS zijn deze cijfers mogelijk wel gekleurd omdat enkele gemeenten die informatie pas in 2016 of 2017 voor het eerst hebben aangeleverd.

Het aantal jongeren dat een ondertoezichtstelling heeft, nam af van 33.000 naar 29.000 vorig jaar en het aantal jongeren met jeugdreclassering daalde met duizend naar 10.000.

Per gemeente

Uit de cijfers blijkt dat ongeveer 11 procent van alle jongeren in Nederland onder de 18 jaar vorig jaar jeugdzorg kreeg. Dat aandeel is per gemeente anders, mag lag het hoogst in Leeuwarden, waar 18 procent jeugdzorg kreeg. Ook Heerlen en Hoogezand-Sappemeer scoorden hoog met 16 procent.

In Schiermonnikoog, Edam-Volendam en Staphorst kreeg minder dan 6 procent van de jongeren jeugdzorg. Verklaringen heeft het CBS niet voor deze verschillen, omdat lokale omstandigheden en beleidskeuzes hierbij een rol kunnen spelen.

STER reclame