De Rabobank heeft vorig jaar ruim 25 procent meer winst geboekt dan in 2009. Het resultaat kwam uit op bijna 2,8 miljard euro. Met de winst heeft de bank het eigen vermogen versterkt, waardoor de financiële buffer van de bank met 8 procent is opgehoogd.

De winstgroei was onder meer een gevolg van het voorzichtige economische herstel. Veel zakelijke klanten wisten hun financiële positie te verbeteren en daardoor hoefde de bank minder geld opzij te zetten om slechte leningen en failissementen te kunnen opvangen.

De bank noemt de glastuinbouw als één van de sectoren waarin het duidelijk beter ging. De bouw blijft nog achter.

Huizenprijzen

De Rabobank is de grootste spaarbank en hypotheekverstrekker van Nederland en is van oudsher vooral actief in de agrarische wereld en de voedselindustrie. De balans van de bank groeide weer na twee jaren van stilstand en bedraagt nu 652 miljard euro. Dat is ruim meer dan het hele bruto binnenlands product van ons land.

De schuldencrisis heeft de bank ertoe gebracht om veiliger te beleggen in staatsobligaties en ander schuldpapier. Zo is in het voorbije jaar voor 29 miljard euro aan veilige Duitse en Nederlandse staatsobligaties gekocht. In de portefeuille met staatsobligaties zit nu 43 miljard euro.

Ierland

Wel heeft de bank nog flink last van de problemen op de vastgoedmarkt en de economie van Ierland. De Rabobank heeft daar voor 4 miljard euro aan kredieten uitstaan. Daarvan is inmiddels al 1,4 miljard euro (35 procent) als verlies genomen.

Men denkt dat de komende vier jaar nog meer afgeschreven zal moeten worden, gezien de deplorabele staat van de Ierse economie.

Onzeker 2011

Als gevolg van een "afvlakking van de economische groei" verwacht de Rabobank dat 2011 een lastig jaar wordt. "Door onder meer overheidsbezuinigingen en onzekerheid over de huizenprijzen en de pensioenen, staat het vertrouwen van consumenten en bedrijven onder druk."

STER reclame