Hollandse Hoogte

Zorg wordt niet veiliger, vindt de patiënt

tijd van publicatie Aangepast

De patiëntveiligheid is de afgelopen jaren niet toegenomen en het vertrouwen van de patiënt in de zorg is gedaald. Dat blijkt uit een nog lopend onderzoek van de Patiëntenfederatie Nederland, dat inmiddels door ruim 6000 mensen is ingevuld.

Uit de voorlopige resultaten blijkt dat vier op de tien mensen de afgelopen twee jaar weleens hebben meegemaakt dat er iets misging in de zorg. Bij twee op de tien mensen was dat bijna zo. Die cijfers zijn gelijk aan drie jaar geleden.

Tegelijkertijd is het vertrouwen van patiënten in hun zorgverleners gedaald ten opzichte van de periode ervoor. Voelde drie jaar geleden 46 procent van de patiënten zich 'altijd' in veilige handen, nu is dat 43 procent. Het aantal mensen dat zich 'meestal' veilig voelt, daalde van 45 naar 44 procent.

Reden tot zorg

Hoewel de Patiëntenfederatie toegeeft dat de verschillen klein zijn, is er toch reden tot zorg. "De afgelopen jaren zijn er grote inspanningen gedaan om de zorg veiliger te maken. Dat heeft niet geleid tot minder fouten of een groter vertrouwen", zegt directeur Dianda Veldman.

"Als het misgaat in de zorg kan dat verstrekkende gevolgen hebben", aldus Veldman. Mensen voelen zich lang onzeker, krijgen psychische problemen of houden blijvend letsel."

De Patiëntenfederatie heeft in een brief aan de Vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport haar zorgen geuit. Morgen houdt de commissie een Algemeen Overleg over patiëntenvertrouwen. De federatie pleit er in de brief voor om patiënten vaker en beter bij de zorg te betrekken, om fouten te voorkomen.

Het onderzoek van de Patiëntenfederatie loopt nog tot en met 4 mei.

STER Reclame