ANP

Ruzie onder deurwaarders voor de tuchtrechter

time icon Aangepast
Geschreven door
Bart Kamphuis
Verslaggever economie

Het conflict onder deurwaarders over hun onafhankelijkheid ten opzichte van incassobureaus ontvlamt opnieuw. Een organisatie die 30 procent van de deurwaarderskantoren in Nederland vertegenwoordigt, Deurwaardersbelangen.nu, sleept 18 collega's van de deurwaarderskantoren LAVG en Van Arkel voor de tuchtrechter.

De zaak gaat over de banden tussen de twee kantoren en een opdrachtgever, DAS Holding. DAS blijkt behalve opdrachtgever ook mede-eigenaar van de bedrijven. Die kregen van DAS niet direct opdrachten, maar wel van incassobureaus waarin de holding een belang heeft.

Die constructie lijkt op gespannen voet te staan met de verplichting die de deurwaarderskantoren hebben om een zorgvuldige afweging te maken tussen de belangen van de schuldeisers en de schuldenaren.

Deurwaarders.nu denkt dat het in deze situatie onmogelijk is om een onafhankelijke positie in te nemen. De belangenvereniging wil daarom een oordeel van de tuchtrechter.

Deurwaarder vs. incassobureau

Een deurwaarder mag veel meer dan een incassobureau, zoals beslag leggen op inkomen, woningen en banktegoeden. De macht van een incassobureau reikt niet veel verder dan het sturen van aanmaningen en het treffen van betalingsregelingen.

Incassobureaus hebben deurwaarders nodig om schuldenaren te dwingen tot betalen. Deurwaarders moeten aan een verzoek tot beslaglegging gehoor geven ('ministeriƫle plicht'), maar moeten daarbij een zorgvuldige afweging maken tussen de belangen van de schuldeiser en die van de schuldenaar. Belangrijke vraag daarbij is: staat het dwangmiddel in verhouding tot het schuldbedrag?

Beroepsorganisatie KBVG heeft strenge regels voor het belang dat een incassobureau in een deurwaarderskantoor mag hebben.

Henk Bos, bestuurder bij zowel LAVG als Van Arkel, zegt dat de organisatie jarenlang gedoogde dat DAS zijn bedrijven indirect opdrachten gaf. Deurwaardersbelangen.nu heeft het over een gebrek aan handhaving, iets waar het ministerie van Justitie eerder ook melding van maakte. De tuchtzaak kan maanden in beslag nemen.

STER Reclame