Bouwvakkers aan het werk op het Leidseplein ANP

Voor het eerst sinds bijna 10 jaar is minder dan 4 procent van de beroepsbevolking werkloos. De afgelopen maanden kwamen er opnieuw meer mensen aan het werk, gemiddeld 20.000 mensen per maand.

Volgens het CBS zijn nu 357.000 Nederlanders werkloos. Dat zijn er ruim 100.000 minder dan een jaar geleden. In de cijfers tellen alleen mensen mee die hebben gezocht naar werk en direct voor werk beschikbaar zijn.

Volgens ramingen van het Centraal Planbureau daalt de werkloosheid de komende maanden verder. Volgend jaar zou nog zo'n 3,5 procent van de beroepsbevolking werkloos zijn.

Baan kwijt in financiële sector

Het UWV hoeft ook minder ww-uitkeringen te betalen. In maart ging het om 327.000 uitkeringen. In vrijwel alle sectoren is er een daling, met name in de bouw, bij uitzendbedrijven en de zorg.

In de financiële sector verliezen relatief veel mensen hun baan. Daar is er amper een daling in het aantal uitkeringen.

STER reclame