NOS Nieuws

Ook gemeenten tegen plan arbeidsgehandicapten

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is tegen het plan om arbeidsgehandicapten met een baan deels uit de bijstand te betalen. De gemeenten denken dat hierdoor eerder minder dan meer mensen aan het werk komen.

Staatssecretaris Van Ark wil het voor werkgevers gemakkelijker maken om mensen met een beperking in dienst te nemen, die niet 100 procent arbeidsproductief zijn. Zij hoeven alleen maar loon uit te betalen voor de gewerkte uren, ook al is dat beneden het minimumloon. Voor een aanvulling tot bijstandsniveau (loondispensatie) moeten de werknemers bij de gemeente aankloppen.

Er is weinig steun voor het wetsvoorstel van Van Ark, bleek vandaag in een hoorzitting in de Tweede Kamer. De Amsterdamse wethouder Vliegenthart zei namens de VNG dat het voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking veel onzekerheden met zich meebrengt. Bijvoorbeeld omdat ze met een bijstandsuitkering geen pensioen opbouwen en geen recht meer hebben op een WW-uitkering als ze werkloos worden. De gemeenten, die het voorstel ten uitvoer moeten brengen, zien er daarom niks in. "Loondispensatie is niet het antwoord."

Ook de werkgevers staan er niet 100 procent achter. Harry van de Kraats van VNO-NCW en MKB Nederland benadrukte dat werkgevers vinden dat het eenvoudiger moet, maar dat loondispensatie niet heilig is. "Wij willen absoluut niet dat mensen minder in hun portemonnee krijgen", zei hij. Hij vindt dat er een regeling moet komen die voor iedereen uitvoerbaar is en staat open voor goede alternatieven.

Discriminatie

Het College voor de Rechten van de Mens zei nogmaals dat werknemers met een beperking door het plan anders worden worden behandeld dan hun collega's en dat er dus sprake is van discriminatie.

Amber Bindels van de actiegroep Wij staan op! zei vanuit haar rolstoel dat het er voor haar niet gemakkelijker op wordt. Ze vreest dat ze veel administratie moet doen, als het plan van Van Ark doorgaat. Maar ze vindt het vooral "genant" dat je als werknemer "in de bijstand blijft hangen". Volgens haar heeft het plan niet alleen gevolgen voor haar pensioen of WW-rechten, maar betekent het ook dat ze niet kan sparen en geen vakantiegeld krijgt. En als ze met haar vriend gaat samenwonen, krijgt ze minder bijstand. "Ik kan mijn handicap niet uitzetten", zei ze tegen de aanwezige Kamerleden. "U kunt deze plannen wel aanpassen."

Volgende week debatteert de Tweede Kamer over de loondispensatie met staatssecretaris Van Ark.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl