NOS NieuwsAangepast

Melkveeboer moet terug naar vroeger

Voer van eigen grond, en mest terug op eigen grond: eigenlijk moet de melkveeboer terug naar vroeger. Dat is het advies van de Commissie Grondgebondenheid.

De door de melkveesector zelf in het leven geroepen commissie heeft als doel om melkboeren en -bedrijven duurzamer te laten werken.

De melkveehouderij is de afgelopen decennia sterk geïntensiveerd. Veel boeren zijn meer koeien gaan houden, vaak op kleinere stukken grond. Het gevolg is dat ze op dit moment meer voer van ver halen, en meer mest hebben die ze zelf niet op hun eigen grond kwijt kunnen.

Bij die intensieve melkveehouderij worden onnodig grondstoffen verspild, en het levert de sector bovendien een slechter imago op, stelt de commissie.

Minder soja en palmpitten

De groep heeft vier speerpunten opgesteld voor 2025 die hier verandering in moeten brengen. Zo moeten melkveebedrijven voor het merendeel zelf voorzien in eiwit, een belangrijk ingrediënt in het voer van melkkoeien.

Dat helpt gelijk bij een tweede doel: minder import van eiwitrijke grondstoffen zoals soja en palmpitten. Dat is belangrijk, omdat boeren nu door die import afhankelijk zijn van aanbod in andere landen. Maar ook omdat er voor het verbouwen van soja en palmpitten veel natuur in Zuid-Amerika en Zuidoost-Azië beschadigd wordt.

Sterker nog: melkboeren moeten al hun aan- en afvoer lokaler regelen. Het liefst bestaat al het voer uit gras en eiwitten van eigen bodem, en komt alle mest op eigen land terecht. Maar boeren die daar niet volledig in slagen, kunnen een contract afsluiten met een andere boer in de buurt.

Tot slot mogen er niet te veel koeien op een stuk grond: maximaal tien per hectare 'beweidbare' kavel. Dat moet ook "het karakteristieke Nederlandse cultuurlandschap" ten goede komen, aldus de commissie.

Bindend advies

Het is nu aan melkveehouders en zuivelbedrijven zelf om de plannen te gaan waarmaken. De Nederlandse Zuivel Organisatie en LTO Melkveehouderij, beide vertegenwoordiger van boeren en bedrijven in de sector, hebben afgesproken dat het advies bindend is.

Dat betekent niet dat alle boeren blij zijn met het advies. Boeren die bijvoorbeeld meer dan tien koeien per hectare hebben, zullen binnen zeven jaar grond moeten bijkopen of vee moeten wegdoen.

En melkveehouders die nu wat extra verdienen doordat zij hun koeien de wei in laten gaan, zien dat voordeel straks verdwijnen als álle koeien de ruimte krijgen. Dat kan zomaar 1000 euro per jaar schelen, vertelt melkveehouder Adri Schepers.

"Wij zitten beslist niet op nog meer regels te wachten. Daar zijn we afgelopen jaren nogal mee overdonderd", zegt Schepers.

Belangenorganisatie Natuur & Milieu is wel positief. "De milieuwinst is enorm door dit advies", zegt directeur Marjolein Demmers. "Het zorgt voor minder transport van voer en mest, en voor minder invoer van bijvoorbeeld soja. Dat betekent minder schade aan de natuur waar dat krachtvoer verbouwd wordt. Er zal met dit advies ook meer grasland nodig zijn en dat is weer goed voor meer kruidenrijk gras en weidevogelbeheer."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl