Kapper Nieuwsuur

De toekomst van het kappersvak staat onder druk, nu het beroep steeds meer wordt uitgeoefend door eenpitters. En dat heeft gevolgen voor de opleiding van nieuwe kappers, waarschuwt kappersorganisatie ANKO.

Alleen werkende kappers kunnen hun diensten goedkoper aanbieden dan de traditionele kapperszaken. Zij maken namelijk geen kosten voor personeel en besparen op huisvesting omdat zij thuiswerken of langsgaan bij klanten.

Daarnaast hebben ze geen last van andere kostenposten, zoals reclamebelasting en milieuheffingen, en verplichtingen als arbo-regels. Daardoor is er sprake van oneerlijke concurrentie, zegt de ANKO. Door de explosieve groei van het aantal eenpitters, moeten traditionele kappersbedrijven steeds vaker de deuren sluiten.

Dat heeft gevolgen voor de toekomst. Kappers met personeel vervullen een essentiële rol in het opleiden van de vakmensen, zegt de ANKO. Door het verdwijnen van bedrijven gaan opleidingsplaatsen voor kappers van morgen verloren. Dat is ernstig, vindt ANKO-directeur Wijnand van Unen. "Het kappersvak is een beroep dat je in de praktijk moet leren."

Kwaliteit in de knel

Er is onder zelfstandige kappers bovendien minder zicht op kwaliteit, zegt Van Unen. Zij krijgen niet of minder vaak bijscholing, waardoor de kwaliteit in de knel komt.

Een slechte knipbeurt is dan niet eens het grootste risico, verklaart directeur Van Unen. "Kappers werken bijvoorbeeld met chemicaliën", zegt hij. Verkeerd gebruik kan volgens hem vervelend uitpakken voor zowel kapper als klant.

Driehoog achter

De ANKO zegt zich niet te richten op serieuze alleen werkende kappers. De bedreiging komt volgens Van Unen vooral van de buurvrouw die op driehoog-achter mensen knipt voor een schijntje, en geen belasting afdraagt. Hij heeft geen cijfers over deze groep, omdat die niet staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Al hoort hij wel van leden die te maken krijgen met dit soort oneerlijke concurrentie.

Anko hoopt vooral dat "het speelveld voor kappers eerlijker wordt". Daar moeten de gemeenten voor zorgen, zegt Van Unen. "Concurrentie is prima, maar dan moet wel iedereen dezelfde rechten en plichten hebben. "Alleen lokaal beleid kan daarvoor zorgen."

STER reclame