Vicepresident Donner van de Raad van State ANP

De Raad van State maakt zich zorgen over de groeiende politieke tegenstellingen in Europa. In het jaarverslag over 2017 schrijft vicepresident Donner dat dit een bedreiging is voor de Europese Unie en voor Nederland.

Donner constateert dat de financieel-economische wereld steeds meer "vervlochten" raakt, waardoor problemen niet meer op nationaal niveau kunnen worden opgelost. Tegelijkertijd lijkt de politiek steeds meer te "ontvlechten".

Hij zegt dat alle lidstaten van de EU te maken hebben "met burgers die zich bedreigd voelen door globalisering, migratie en vrij verkeer, omdat zij daarin geen perspectief meer zien". Volgens hem verklaart dat "de steun aan partijen die de gevestigde Europese orde aanvechten, ongeacht de consequenties". Met die consequenties doelt hij onder meer op de brexit.

'Onbeheersbare spanningen'

Hij zegt dat grote verschuivingen in de Europese ordening (zoals de brexit) "tot toenemende en uiteindelijk onbeheersbare spanningen kunnen leiden". Naar zijn idee moet de Europese samenwerking meer een netwerkstructuur krijgen, maar tegelijk ook genoeg kunnen doen om de burgers te beschermen. Hij wil dat er specifiek aandacht wordt geschonken aan "een groeiend deel van de bevolking dat niet deelt in de welvaartsgroei en daarop geen perspectief heeft".

Donner denkt dat hun weerstand tegen Europese samenwerking kan worden weggenomen door zich minder te richten op verdere institutionalisering van de EU en meer op "vraagstukken die de afzonderlijke lidstaten boven het hoofd zijn gegroeid" zoals klimaat, veiligheid en migratie.

Het jaarverslag over 2017 was het laatste van de hand van vicepresident Piet Hein Donner. De oud-minister (CDA) gaat dit jaar met pensioen. Hij wordt in oktober 70 jaar.

STER reclame