ANP
NOS Nieuws

Advies: meer aandacht gemeenten voor verwarde personen

Gemeenten moeten in de nieuwe coalitieakkoorden afspraken maken over de aanpak van de problemen van mensen met verward gedrag. Dat zegt het 'Schakelteam Personen met Verward Gedrag' onder leiding van burgemeester Hoes van Haarlemmermeer.

Het team dringt er bij alle gemeenten op aan te investeren in preventie. "Papier is geduldig, maar mensen mogen niet tussen wal en schip vallen." Hoes omschrijft de betrokkenen als "mensen met complexe problemen die gedrag vertonen dat anderen niet direct begrijpen". Vaak is sprake van een combinatie van problemen als eenzaamheid, woningnood, werkloosheid en schulden.

13.000 mensen met complexe problemen

Volgens een analyse van het Schakelteam hebben zo'n 13.000 mensen zulke grote problemen dat ze echt een persoonsgerichte aanpak nodig hebben.

Hoes vindt dat gemeenten nu de regie moeten nemen. Volgens hem zijn de gemeenten hier bij uitstek geschikt voor, omdat zij met veel partijen contact hebben, zowel met de zorg als met politie en justitie.

Rustiger en minder overlast

Hoes zegt dat er de afgelopen tijd al allerlei initiatieven zijn genomen, maar dat de werkelijkheid weerbarstiger is dan gedacht. "De cultuurverschillen tussen veiligheid en zorg moeten nog steeds worden overbrugd."

Het Schakelteam hoopt dat door gerichte, persoonlijke aandacht de betrokken mensen rustiger worden en minder overlast veroorzaken. De aanbevelingen zijn aangeboden aan staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl