Recyclen van lege flessen
NOS NieuwsAangepast

Nederlander gebruikt weinig grondstoffen en er wordt volop gerecycled

De Nederlandse economie importeert en gebruikt jaarlijks 549 miljard kilo aan grondstoffen en producten, zoals biomassa, metalen, mineralen en fossiele energiedragers. Dat zijn grondstoffen waarmee gebouwd, gewerkt, gewoond en geleefd wordt.

Bijna een derde van de geïmporteerde grondstoffen, 119 miljard kilo, stroomt door de economie en wordt weer geëxporteerd.

Het gaat hierbij vooral om ertsen, steenkool en brandstoffen. De rest wordt gebruikt voor binnenlandse consumptie, zoals de bouw van huizen, de aanleg van wegen, de voedselproductie, energie en verwarming, auto's en allerhande spullen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Nederlandse materiaalstromen in2014 in miljarden kilo's

Slechts negen procent van die hele materiaalstroom komt via recycling terug in de economie. Toch is Nederland een van de Europese landen die volop recyclen. Van de afvalberg van 59 miljard kilo die we in 2014 produceerden wordt 81 procent hergebruikt.

Dat het percentage hergebruik op het totale materiaalverbruik zo laag ligt, is bijna helemaal toe te schrijven aan de gaswinning en de in- en uitvoer van aardolie en brandstoffen. "Nederland is een enorm exporterend land van zowel biomassa als fossiel en dat is dus ook niet een twee drie circulair te krijgen", zegt CBS-onderzoeker Cor Pierik.

Nederland staat hoog op de lijst van Europese landen als het gaat om de instroom van grondstoffen in de economie (zesde plaats met 29,13 ton per inwoner). Dat komt vooral door die fossiele in- en doorstroom.

Input van biomassa, metalen, mineralen en fossiele energie-dragers per land in 2016

In het grondstoffenverbruik per inwoner scoort Nederland juist heel laag, (drie na laagste plaats). "Stel: Nederland bouwt de gaswinning af en vermindert de in- en uitvoer van fossiele energiedragers en gaat ook meer zon en wind gebruiken, dan rolt Nederland er al snel uit als het beste jongetje van de klas, als het gaat om materiaalverbruik", stelt Pierik.

Het kabinet heeft zichzelf ten doel gesteld om de Nederlandse economie uiterlijk in 2050 circulair te krijgen.

Consumptie van biomassa, metalen, mineralen en fossiele energie-dragers per land in 2016

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl