Het Paleis op de Dam werd in 2015 beklad met de tekst: fuck de koning ANP

Ruime steun Kamer voor aangepast voorstel schrappen majesteitsschennis

time icon Aangepast

Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer steunt het plan van D66 om majesteitsschennis niet meer strafbaar te stellen. D66-Kamerlid Verhoeven vindt een apart wetsartikel niet meer bij deze tijd passen en zijn initiatiefwet om het artikel te schrappen krijgt veel bijval.

CDA, ChristenUnie en SGP zijn fel tegen: zij vinden dat van het verdwijnen van de bepalingen over majesteitsschennis het verkeerde signaal uitgaat. Deze partijen benadrukten in een debat de bijzondere positie van de koning en de bescherming die hij volgens hen verdient.

Maximale straf vier maanden; geen klacht nodig

Verhoeven zei dat in zijn voorstel "beledigen niet de norm" is, maar hij vindt dat de koning niet meer hoeft te worden beschermd dan andere groepen. Nu is het nog zo dat op majesteitsschennis een maximale gevangenisstraf staat van vijf jaar en van belediging van 'gewone burgers' hooguit drie maanden.

Als tegemoetkoming aan de Kamer heeft Verhoeven zijn oorspronkelijke voorstel wel wat aangepast: hij wilde eerst dat op belediging van het staatshoofd ook drie maanden zou komen en dat de koning altijd eerst een klacht moest indienen voordat iemand kon worden vervolgd.

Na kritiek van vooral VVD en PvdA stelt hij de koning nu op één lijn met ambtenaren. Dat betekent dat de maximale straf vier maanden wordt en dat geen klacht is vereist.

Volgens Verhoeven raakt die aanpassing niet de kern van zijn wetsvoorstel. De initiatiefwet regelt ook dat de aparte strafbepaling over belediging van een bevriend staatshoofd verdwijnt. Ook daarvoor is ruime steun in de Kamer.

STER Reclame