NOS Nieuws

Kamer wil Magnitski-wet tegen mensenrechtenschenders

Het kabinet moet het mogelijk maken om sancties op te leggen aan buitenlanders die betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen of grootschalige corruptie. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met een motie daarover van het CDA.

Personen die de mensenrechten schenden kunnen dan een reisverbod krijgen en hun banktegoeden kunnen worden bevroren.

CDA-Kamerlid Omtzigt wijst in zijn motie op de Magnitski-wet, die al bestaat in de VS, Canada, Groot-Brittannië en de Baltische staten. Op basis daarvan zijn reisverboden opgelegd aan bijvoorbeeld Russen die schuldig zijn aan mensenrechtenschendingen. Ook hun banktegoeden zijn bevroren.

In de VS werd de Magnitski-wet ingesteld na de dood van de Russische advocaat Sergej Magnitski in een Moskouse politiecel in 2009. Hij deed onderzoek naar belastingontduiking en corruptie in Rusland toen hij werd gearresteerd. In de gevangenis werd hij ziek en overleed. Volgens sommige bronnen werd hij mishandeld.

Laten we mensenrechtenschenders geen visum verlenen om te shoppen in Parijs of Amsterdam.

Pieter Omtzigt, Kamerlid CDA

Washington stelde sancties in tegen achttien Russen die bij zijn dood betrokken zouden zijn of onderwerp waren van het corruptie-onderzoek. Moskou sloeg terug met een inreisverbod voor evenzoveel Amerikanen.

De Kamer wil nu dat het kabinet onderzoekt of er ook in de Europese Unie voldoende draagvlak is voor zo'n wet. Omtzigt: "De EU moet vanuit haar mensenrechtenbeleid mensen die zich aan ernstige schendingen schuldig maken rechtstreeks en gericht kunnen raken. Dat kan door deze mensen bijvoorbeeld geen visum te verlenen om te shoppen in Parijs of Amsterdam, of door hun tegoeden te bevriezen."

Als blijkt dat er in de EU te weinig draagvlak is voor een Magnitski-wet, dan moet het kabinet wetgeving in Nederland voorbereiden, vindt de Kamer.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl