NOS NieuwsAangepast

Hoekstra bekijkt strengere regels bankierssalarissen

Het kabinet onderzoekt drie wettelijke maatregelen om de salarissen van topmensen van banken aan banden te leggen. Minister Hoekstra van Financiën schrijft aan de Tweede Kamer dat het essentieel is dat het vertrouwen van burgers in de bankensector wordt hersteld.

Aanleiding voor de maatregelen is de commotie die ontstond nadat ING topman Ralph Hamers een loonsverhoging van vijftig procent wilde geven. Onder grote maatschappelijke en politieke druk zag de raad van commissarissen er uiteindelijk van af.

Hoekstra kondigde toen al aan dat hij overwoog om in te grijpen. In zijn brief stelt hij nu drie mogelijke maatregelen voor. Die gaan over de vaste beloningen van bankiers. Voor bonussen gelden al strenge regels.

"Uitgangspunt van het kabinet is dat waar mogelijk voorkomen moet worden dat de belastingbetaler opdraait voor verliezen van falende banken", schrijft Hoekstra.

Salaris terugbetalen

De minister bekijkt of het mogelijk is om bankiers te verplichten een deel van hun salaris terug te laten betalen als hun bank staatssteun nodig heeft. Zo worden ze persoonlijk verantwoordelijk gehouden voor falend beleid.

Als een deel van de beloning bestaat uit aandelen van de bank, overweegt het kabinet bankiers te verplichten dat ze die aandelen ten minste een aantal jaren moeten aanhouden en niet mogen verkopen. De aandacht richt zich dan meer op het langetermijnbelang, denkt Hoekstra.

EVRM

Ten derde moeten de salarissen in verhouding staan tot de maatschappelijke functie van de bank, vindt de minister. Hij denkt eraan dat verplicht te stellen. "Ondernemingen moeten zich hiervan in de openbaarheid rekenschap geven."

De komende tijd gaat Hoekstra uitzoeken welke maatregelen haalbaar zijn. Hij wijst erop dat sommige mogelijk op gespannen voet staan met het recht op eigendom uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

Banken

De banken wijzen op de maatschappelijke toets in de Code Banken, waarmee de sector zich zelf reguleert. "Aanvullende wetgeving is onnodig", zegt Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. "In het algemeen zijn wij tegen specifiek Nederlandse wetgeving ten aanzien van banken. Want de banken opereren op een Europees speelveld waarin stapsgewijs wordt toegewerkt naar een Europese bankenunie. Doel van die unie is dat individuele banken niet meer afhankelijk zullen zijn van overheidssteun als zij in problemen geraken of dreigen om te vallen. De Nederlandse wetgeving is bovendien al de strengste van Europa."

Beloningen bij ASR

Hoekstra reageerde vandaag ook nog op vragen van het CDA over de voorgenomen salarisverhoging van 35 procent voor de raad van bestuur van ASR. Die verzekeraar werd tijdens de bankencrisis ook gered door de overheid.

"Opvallend en zeer fors", noemt de minister die loonsverhoging. "Zeker gezien het feit dat ASR tot voor kort in handen van de staat was." Maar omdat alle aandelen zijn verkocht gaat Hoekstra niet meer over de beloningen. "Het is aan de raad van commissarissen en de nieuwe aandeelhouders om te bepalen wat passend is."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl