ANP

Poolse vrouwelijke arbeidsmigranten in Nederland lopen een verhoogd risico op seksuele intimidatie in hun werkomgeving. Ook schiet de hulpverlening aan vrouwen die het slachtoffer worden van intimidatie of misbruik tekort, blijkt uit onderzoek van FairWork. Die organisatie komt op voor de belangen van arbeidsmigranten in Nederland.

Veel slachtoffers kennen hun rechten niet en laten het er daarom bij zitten, met het risico dat de situatie van kwaad tot erger wordt. Door angst en schaamte komen veel verhalen ook helemaal niet naar buiten, zegt Francien Winsemius van FairWork in het NOS Radio 1 Journaal. "De vrouwen zitten in een kwetsbare positie en zijn bang hun baan te verliezen."

Als Poolse vrouwen met een klacht over de arbeidsomstandigheden komen, blijkt er volgens de onderzoekers vaak ook sprake te zijn van seksuele intimidatie. Door daar meer over te vragen, zijn ze steeds meer zaken op het spoor gekomen. "We werken nu aan twee zaken waarbij er sprake is van intimidatie in de Nederlandse voedselindustrie", vertelt Winsemius. "Ik denk dat dit slechts het topje van de ijsberg is."

Afhankelijk

Arbeidsmigranten zijn vaak volledig afhankelijk van het bureau of de organisatie die ze naar Nederland haalt. Dat bureau regelt werk, een onderkomen en vervoer. Vrouwen spreken meestal geen Nederlands en leven geïsoleerd in een kleine gemeenschap.

Bij wet zijn werkgevers verplicht zorg te dragen voor een veilige werkomgeving die werknemers ook beschermt tegen alle vormen van discriminatie. In de praktijk wordt deze veiligheid vaak niet geboden. Wie lastig doet, krijgt geen uren.

In een reactie zegt de Inspectie SZW dat alle werkgevers verplicht zijn te zorgen voor een veilig werkklimaat. Bedrijven met 50 werknemers of meer zijn zelfs verplicht om een vertrouwenspersoon aan te stellen.

Flyers

Slechts een enkel slachtoffer deed aangifte van het misbruik. Het ging om vrouwen die een relatie hadden met een Nederlandse partner, hun rechten kenden en wisten waar ze zich voor hulp moesten melden.

"Wat daarin ook meespeelt is hoe de vrouwen in hun thuisland zijn opgevoed", zegt Winsemius. "De Poolse maatschappij leert vrouwen opofferend te zijn en niet problematisch. Mannen worden daarentegen gezien als instinctief en agressief. Slecht gedrag wordt dus snel gerechtvaardigd."

FairWork roept hulpverlenende instanties op informatiemateriaal te vervaardigen in het Pools en de vrouwen op de werkvloer te bezoeken. De inspectie moet erop toezien dat werkgevers de veiligheid van de werknemers garanderen.

Het ministerie van Sociale Zaken zegt dat er een onderzoek loopt naar de vraag hoe de positie van vertrouwenspersonen op de vloer versterkt kan worden. De resultaten van dat onderzoek worden rond mei verwacht.

STER reclame