NOS Nieuws

Te weinig beweging kost denksporters 1 miljoen euro btw

Nederlandse denksportorganisaties zoals bridgeverenigingen en schaakclubs moeten voortaan btw gaan betalen. Dat kan de denksportverenigingen in totaal jaarlijks een miljoen euro kosten.

Voorheen hoefden de organisaties geen btw te betalen omdat de overheid de denksporten aanmerkten als sport. Voor sportverenigingen geldt een btw-vrijstelling. Op 26 oktober kwam hier verandering in omdat het Europese hof denksporten niet langer zien als een sport.

Ook schaak- en damverenigingen

Er is volgens het hof een 'te verwaarlozen lichamelijke component' bij bridge. "Gelet op de motivering van het arrest, geldt dit ook voor andere denksporten zoals schaken en dammen", laat staatssecretaris van Financiën Snel in een antwoord op Kamervragen weten.

Naar schatting zijn ongeveer 150.000 mensen lid van een denksportvereniging. Het kan er toe leiden dat zij 5 tot 10 euro per jaar meer moeten gaan betalen. Een aantal Kamerleden maakt zich zorgen dat door de extra kosten nog minder mensen lid worden van een denksportvereniging.

De staatssecretaris deelt hun zorgen. Denksporten kunnen volgens Snel vereenzaming tegengaan en leerprestaties verbeteren. Hij gaat nu kijken of het toch niet mogelijk is dat denksportverenigingen vrij worden gesteld van btw.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl