NOS NieuwsAangepast

Docenten gaan niveau leerlingen voor moeilijke eindexamens inschatten

Het niveau van de eindexamens Duits en aardrijkskunde is mogelijk te hoog. Daarom doet het College voor Toetsen en Examens (CvTE) dit jaar een test: voorafgaand aan het examen geven docenten aan of zij denken dat hun leerlingen een voldoende kunnen halen.

Lerares Duits Bettina Merten bereidt een havo 5-klas voor op het eindexamen. Zij vindt het niveau van de examens te hoog. "Het is ongelooflijk moeilijk", zegt ze. Zo krijgen de leerlingen artikelen uit de Frankfurter Allgemeine te lezen, een Duitse kwaliteitskrant met veel lange artikelen. "Maar 10 procent van de Duitse samenleving leest die krant. Dat kan gewoon niet."

Vooraf niveau leerlingen inschatten

En met Merten zijn er vele leraren die er net zo over denken. "Docenten zeggen dat zij de stof niet meer aangeleerd krijgen", zegt CvTE-sectormanager Adri van der Ven in de Telegraaf. Het CvTE onderzoekt nu of zij de lat voor de eindexamens inderdaad te hoog hebben gelegd.

Dat doen zij door docenten vooraf een oordeel te geven over het niveau van de leerling, en of die voldoende is om het eindexamen te kunnen halen. Op die manier wordt de inschatting van de leraren vergeleken met het niveau van de examens van de CvTE. "Zo kunnen we kijken of het niveau van de examens juist is", zegt Van der Ven. De proef wordt niet alleen uitgevoerd bij het eindexamen Duits en aardrijkskunde, maar ook bij negen andere vakken.

De vakvereniging Levende Talen is blij dat er iets gedaan wordt om de eindexamens te verbeteren. Uit een enquête die de vereniging onder leraren Duits liet rondgaan, bleek dat 80 procent van de docenten de normering van de eindexamens te streng vond. "Het steekt enorm veel docenten dat sinds jaar en dag de leesvaardigheid het enige examenonderdeel is", zegt Paul Stevelmans van Levende Talen.

Het gaat erom dat je met collega's kunt praten. Niet dat je een krant kunt lezen.

Bettina Merten, docente Duits

Ook Merten vindt het zonde dat het eindexamen alleen uit lezen bestaat. "Als je niet goed bent in tekst verklaren, dan sta je al een punt achter bij dit examen." Bovendien is leesvaardigheid volgens haar in het echte leven ondergeschikt aan spreekvaardigheid. "Als je een baan bij Mercedes of Media Markt krijgt, gaat het erom dat je met je collega's kunt praten. Niet dat je een krant kunt lezen."

Zij ziet graag veel meer aandacht in het examen voor spreekvaardigheid. Merten: "Er is nu maar één mondeling, en dat gaat echt stroef. Leerlingen zijn het niet gewend echt te praten in het Duits. Het examen zou half spreken, half lezen moeten zijn."

Paul Stevelmans vindt het moeilijk om te zeggen of de nieuwe proef een stap vooruit betekent voor het eindexamen Duits. "Het CvTE leek altijd een gesloten bastion. Ik ben blij dat ze nu een opening bieden." Merten is van mening dat de proef zeker zou helpen, maar dat je als docent niet altijd goed kunt inschatten wie een opdracht haalt. "Leerlingen die laag scoren bij oefenen halen soms opeens een zes. Je wordt als docent nog echt verrast door je eigen leerlingen."

Testcorrectie

Naast deze nieuwe proef worden docenten door het CvTE bij enkele examens betrokken bij de beoordeling van het niveau. Dat gebeurt met een zogenaamde testcorrectie. Nadat de leerlingen de examens hebben gemaakt, komen 25 docenten per vak samen om het examen onder de loep te nemen. Zitten er bijvoorbeeld fouten in, of zijn er meerdere antwoorden mogelijk, dan wordt dit verwerkt in het antwoordblad waarmee de examens worden nagekeken. Dit gebeurt bij de vwo-examens van Frans, Nederlands en scheikunde.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl