ANP

Meer mensen dan verwacht hebben niet alleen last van geluidsoverlast door vliegtuigen overdag, maar slapen ook slechter door nachtvluchten. Dat blijkt uit onderzoek door de GGD Kennemerland. Gemeenten rond Schiphol maken zich zorgen en vinden dat het aantal nachtvluchten naar beneden moet.

In de onderzochte regio Kennemerland hebben ongeveer 65.000 volwassenen last van 'matige of ernstige slaapverstoring'. De uitkomsten van het onderzoek worden vandaag besproken op het symposium 'Eerlijk over vliegen'. Deze bijeenkomst is georganiseerd door de Milieufederatie Noord-Holland en Natuur & Milieu.

Gezondheidseffecten

De GGD Kennemerland deed een belevingsonderzoek naar hinder en slaapverstoring rond Schiphol. Het onderzoek vond plaats in opdracht van tien gemeenten. Het is volgens de GGD het eerste onderzoek dat gedetailleerd inzichtelijk maakt hoeveel mensen last hebben van een verstoorde nachtrust en hoeveel zorgen ze zich maken over de gevolgen voor hun gezondheid.

Niet verrassend wordt een onderbroken slaap het vaakst gemeld voor de nachtelijke uren, tussen middernacht en 06.00 uur. Maar ook in de uren daarvoor en daarna, na 23.00 uur en tussen 06.00 uur en 07.00 uur, slapen mensen slechter door vliegtuiglawaai.

Ingrid van Zandt van de GGD Kennemerland wijst erop dat een verstoorde slaap slecht is voor de gezondheid. Zelfs bij matige hinder in de nacht zijn er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO gezondheidseffecten meetbaar. Daarbij gaat het om een verhoogd risico op hoge bloeddruk, hart- en vaatziektes, overgewicht en diabetes.

Brommers en scooters

In het onderzoek is ook gekeken in hoeverre de geluidsoverlast in Kennemerland verschilt met de rest van Nederland. Daaruit blijkt dat ernstige geluidshinder door vliegtuigen in Kennemerland tweeënhalf keer zo vaak voorkomt als het landelijk gemiddelde (8 procent in vergelijking met 3 procent).

Ook is gekeken naar andere bronnen van geluidsoverlast en verstoorde slaap. Brommers en scooters blijken een nog grotere bron van overlast dan vliegverkeer. Daarna komen onder meer buren, wegverkeer en industrie.

Discussie over nachtvluchten

De discussie over nachtvluchten is actueel, omdat er op dit moment een procedure loopt om het aantal nachtvluchten verder uit te breiden. Dit tot onvrede van gemeenten rond Schiphol. Onlangs hebben veertien gemeenten gezamenlijk een brief geschreven aan minister Van Nieuwenhuizen.

"Schiphol heeft de afgelopen jaren het afgesproken maximale aantal vliegtuigbewegingen in de nacht overschreden", stellen ze. Volgens de gemeenten is in 2013 afgesproken om het aantal nachtvluchten te beperken tot maximaal 29.000. Maar de afgelopen jaren was dit aantal telkens hoger, aldus de gemeenten.

In een brief aan de Tweede Kamer, eerder deze maand, wees minister Van Nieuwenhuizen erop dat de eerder gemaakte afspraak over het aantal nachtvluchten ter discussie staat in de Omgevingsraad Schiphol. Deze raad is gevraagd om komende zomer een advies uit te brengen over de invulling van de afspraak over de nachtvluchten. Het kabinet neemt daarna een besluit.

Van Nieuwenhuizen zei vanochtend dat het plafond van 32.000 hard in de wet wordt vastgelegd en dat dat niet meer mag worden overschreden. En ze herhaalde dat ze het advies van de Omgevingsraad over het precieze aantal afwacht. "Als we daarna alles afwegende vinden dat er een ander getal moet komen, dan gaan we dat in de wet opnemen", zei de minister.

STER reclame