Nederland Kiest: Het Debat, de hoogtepunten

In het NOS-debat aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen zijn partijleiders een paar keer stevig met elkaar in botsing gekomen. De VVD en de PvdA bestreden elkaar over het toewijzen van huizen aan asielzoekers. VVD-leider Rutte zei dat asielzoekers die hier mogen blijven niet mogen worden voorgetrokken ten opzichte van mensen die al langer in Nederland wonen. "Mensen die van buiten komen, moeten achteraan aansluiten."

PvdA-leider Asscher zei daarop dat de VVD "zondebok-politiek" bedrijft. Als Nederlanders lang op een huis moeten wachten, komt dat volgens Asscher niet door vluchtelingen, maar doordat er door toedoen van de VVD minder betaalbare huurwoningen komen. Rutte herhaalde dat het eerlijk is dat de voorrangsregel voor asielzoekers wordt afgeschaft.

Asscher: Rutte bedrijft 'zondebokpolitiek'

Ook SP en ChristenUnie en GroenLinks en D66 botsten over het woningbeleid. De SP verweet de ChristenUnie dat er veel te weinig sociale huurwoningen zijn en dat woningen met een 'middenhuur' voor veel mensen niet te betalen zijn. Volgens SP-leider Marijnissen zorgt het kabinet ervoor dat betaalbaar wonen een luxe wordt.

ChristenUnie-leider Segers zei dat er nu juist meer sociale huurwoningen worden gebouwd en dat het ook hard nodig is dat mensen doorstromen naar een woning met een huur in het midden-segment. "Daar moet hard worden gebouwd."

Marijnissen: betaalbaar wonen is luxe geworden

Ook D66-leider Pechtold vindt dat er veel meer doorstroming moet komen naar woningen in het middensegment. GroenLinks-voorman Klaver zei dat er niet alleen meer gebouwd moet worden, maar dat er moet worden ingegrepen in de huurprijzen in het middensegment. Dat laatste ging Pechtold te ver.

In het debat waren ook venijnige aanvaringen over de dividendbelasting. Volgens Klaver zijn mensen er terecht boos over dat de 1,4 miljard euro die het afschaffen van die belasting kost, niet aan bijvoorbeeld de woningmarkt en de zorg kan worden besteed. Rutte zei dat het schrappen van de dividendbelasting in het belang is van alle Nederlanders en goed is voor de werkgelegenheid.

Rutte verweet Klaver dat hij in de formatie tot twee keer toe heeft besloten niet mee te doen aan de coalitie. "Dat is niet de keuze waar ik respect voor heb."

Klaver antwoordde daarop dat Rutte er nog aan moet wennen dat hij politici met een rechte rug tegenkomt. Volgens de GroenLinks-leider houdt Rutte "een praatje voor de Rotary".

Klaver: Rutte praat hier voor de rotary

In een debat met CDA-leider Buma noemde Asscher het afschaffen van de dividendbelasting een "absurd geschenk aan bedrijven die het echt niet zo zwaar hebben." Buma antwoordde daarop dat de afschaffing ertoe leidt dat bedrijven als Unilever in Nederland blijven en dat dat goed is voor 'echte' banen. "Eerst moeten we het geld verdienen, pas dan kunnen we het uitgeven."

PvdA en CDA botsen over afschaffing dividendbelasting

PVV en D66 hadden een hevige botsing over het integratiebeleid. Volgens PVV-leider Wilders maken partijen als D66 van Nederlanders tweederangsburgers. Pechtold zei dat Wilders mensen tegen elkaar opzet en dat hij "geen ene moer voor elkaar heeft gekregen".

Wilders kwam ook terug op het appartement in Scheveningen dat Pechtold heeft gekregen van een vriend. "Hoe kan het dat u dat penthouse heeft gekregen en waarom heeft u het niet gemeld?" Volgens de PVV-voorman is de D66-leider en ordinaire graaier. Pechtold antwoordde daarop dat hij blij is dat iemand niet alleen via een testament, maar ook via een vriendschap kan schenken. "Ik hoop dat uw financiën en uw buitenlandse investeerders wel op orde zijn", voegde Pechtold eraan toe.

Ook SP en CDA verschilden van mening over integratie. CDA-voorman Buma zei dat mensen die naar Nederland komen de taal moeten leren en dat ze daar niet meteen de overheid voor nodig hebben. Marijnissen benadrukte dat er lange wachtlijsten zijn voor taalcursussen en dat het taalonderwijs is afgebroken.

Botsing tussen Wilders en Pechtold over geschonken appartement

Wie met wie debatteerde, was door loting bepaald. Er werd gediscussieerd aan de hand van stellingen die door de politici waren aangedragen. Aan de uitzending werd ook meegedaan door lokale lijsttrekkers uit Rotterdam, Utrecht en Enschede.

STER reclame