NOS NieuwsAangepast

Europa wil lonen lidstaten gaan aanpakken

Door verslaggever Eva Wiessing

Europa wil kunnen ingrijpen in de lonen van een land, als die te hoog zijn in vergelijking met andere EU-landen. Het is een van de voorstellen van de voormannen in Europa, Herman van Rompuy en José Manuel Barroso. Terwijl de eurocrisis rond Griekenland en Ierland nog lang niet bedwongen is, proberen de twee alvast striktere regels te maken om een nieuwe crisis te voorkomen.

Uit hun voorstel, dat in handen is van de NOS (.pdf), blijkt dat de bemoeienis van Europa als het aan hen ligt straks behoorlijk veel verder gaat dan het huidige stabiliteitspact.

Lonen

Zo gaat Europa controleren of landen wel concurrerend genoeg zijn, met andere woorden, of er genoeg verdiend wordt. Gaat de concurrentiekracht achteruit, zoals de afgelopen jaren in Griekenland gebeurde, dan moet het land gedwongen worden om de lonen te matigen.

Barroso en Van Rompuy stellen voor om te beginnen bij de ambtenarenlonen, want die kunnen dan als voorbeeld dienen voor de marktsector. Ook daar zou het proces van loononderhandelingen en loonindexatie "verbeterd" kunnen worden en "gedecentraliseerd". Met andere woorden: liever geen centrale looneisen en automatische prijscompensatie.

Pensioenen

Verder stellen Barroso en Van Rompuy voor om ook de kosten van het pensioenstelsel vanuit Europa goed in de gaten te houden. Wordt het pensioen in een land onbetaalbaar, dan wordt het land onder druk gezet om de pensioenleeftijd omhoog te brengen. Verder moeten landen ouderen stimuleren om langer door te werken.

Landen moeten hoe dan ook voorkomen dat ze een te hoog begrotingstekort krijgen. Liefst door zelf, per land, hiervoor met wetgeving te komen. Zo kunnen landen er bijvoorbeeld voor kiezen om vast te leggen dat er automatisch bezuinigd wordt, als het begrotingstekort een bepaalde grens overschrijdt.

Reacties

Het stuk is een reactie op de strenge voorstellen die Duitsland enkele weken geleden op de eurotop deed. Verschillende landen reageerden daar toen woedend op, omdat ze de inmenging van Europa veel te ver vonden gaan. Ook de vakbonden reageerden hevig geschrokken op de voorstellen, omdat hun positie als onderhandelaar wordt uitgehold.

Het stuk van Barroso en Van Rompuy is wel milder dan het voorstel van Duitsland, maar kan uiteindelijk ook behoorlijk ingrijpend zijn voor de soevereiniteit van de landen. Houden ze zich niet aan de regels, dan kan Europa in actie komen. Over sancties rept dit voorlopige stuk overigens nog niet.

Beslissing

Vandaag bogen hoge ambtenaren van de zeventien eurolanden in een vergadering achter gesloten deuren zich over dit nieuwe stuk. De regeringsleiders kunnen hier dan later, op de eurotop van 11 maart, een beslissing over nemen.

Europa krijgt meer macht over de begrotingen van de landen, dat staat vast. Maar hoeveel meer macht, daar wordt nog volop over gediscussieerd.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl