De geschiedenis van Utrecht begint 8000 jaar eerder dan tot nu toe werd aangenomen. Archeologen hebben onlangs sporen gevonden die teruggaan tot zo'n 11.000 jaar voor het begin van de jaartelling.

De vondsten werden gedaan bij graafwerkzaamheden voor de nieuwbouw van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie op de Uithof. Het gaat om potjes, scherven, een houten afgodsbeeld, een hertengewei en verkleuringen in de grond door haardkuilen.

Archeologe Linda Dielemans noemt de vondsten uniek. "Tot nu toe hebben we in Utrecht alleen nog maar sporen gevonden die teruggaan tot de bronstijd, en dan zit je ongeveer 2000 voor Christus. Nu hebben we daar dus zomaar 8000 jaar bij gekregen. Een periode die eigenlijk nog niet echt bekend was in Utrecht", zegt ze tegen RTV Utrecht.

De opgravingen werden enkele jaren geleden gedaan, toen gestart werd met de nieuwbouw op de Uithof. Het wachten was op uitgebreid onderzoek om er zeker van te zijn dat het om eeuwenoude sporen ging. Uiteindelijk gaf laboratoriumonderzoek uitsluitsel over de dateringen van de vondsten.

Wethouder Kees Geldof: "Met deze recente ontdekkingen kan het verhaal van Utrecht 8000 jaar eerder beginnen dan in de geschiedenisboeken staat". Hij concludeert dat Utrecht in de prehistorie een populaire plek was. "Naast de vondsten uit de oude steentijd (paleolithicum) zijn bij de opgravingen ook sporen uit de mesolithicum (midden steentijd), neolithicum (nieuwe steentijd), bronstijd en ijzertijd gevonden. De hele prehistorie van Utrecht op één plek bij elkaar."

De vondsten worden morgenmiddag gepresenteerd, bij het Prinses Máxima Centrum in Utrecht.

STER reclame