Grevelingenmeer
NOS NieuwsAangepast

Opening in Brouwersdam voor schoner Grevelingenmeer

De ministers Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) en Schouten (Natuur) stellen 75 miljoen euro beschikbaar voor een doorlaat in de Brouwersdam, op de grens van Zuid-Holland en Zeeland. Door de opening in de dam moet de waterkwaliteit in het Grevelingenmeer verbeterd worden.

De zeearm werd in 1971 afgesloten in het kader van de Deltawerken. Sindsdien is de waterkwaliteit ernstig achteruitgegaan. De diepere delen van het meer zijn volgens onderzoekers regelmatig vrijwel zuurstofloos. Dat levert schade op voor het bodemleven en de vissen en schaaldieren.

Eb en vloed

Er zit nu een kleine doorlaatsluis van 30 meter breed in de Brouwersdam, maar die levert maar weinig doorstroming op. Met de bijdrage van het kabinet is er nu voldoende budget om de verbinding met de Noordzee op veel grotere schaal te herstellen. De nieuwe opening krijgt tien keer zoveel capaciteit als de doorlaatsluis die er nu zit.

Door de aanpassing wordt het water in de Grevelingen regelmatig ververst, schrijft Van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer. Onderzocht wordt nog of de doorlaat gecombineerd kan worden met een getijdencentrale, want het verschil tussen eb en vloed zal veel groter worden.

In totaal wordt er deze kabinetsperiode 275 miljoen euro extra uitgegeven aan de natuur en de waterkwaliteit. Van Nieuwenhuizen schrijft dat er vooral in de Grevelingen en de Eems-Dollard in Groningen snel iets moet gebeuren.

Het water in de Eems-Dollard is erg troebel. Het kabinet trekt 16 miljoen euro uit om dat te verbeteren. Met het geld worden onder meer kwelders (buitendijks land) aangelegd. Als die bij hoogwater overstromen, kan het slib daar bezinken.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl