De orthodox-joodse Cheiderschool
NOS NieuwsAangepast

'Joodse school deed pas aangifte van misbruik na druk minister'

De orthodox-joodse school Cheider in Amsterdam deed in 2012 pas aangifte tegen een docent vanwege seksueel misbruik nadat de toenmalige minister van Onderwijs de schooldirectie daartoe verplicht had. Aanvankelijk weigerde de school aangifte te doen, schrijft NRC.

De krant sprak met leraren, ouders en andere betrokkenen. Die zeggen dat in juni 2012 de eerste ouders zich meldden met vermoedens van misbruik door docent Ephraim S. Na nog enkele meldingen liet de onderwijsinspectie de school nog diezelfde maand weten dat er sprake was van een "redelijk vermoeden" van misbruik en dat de school daarom wettelijk verplicht was om aangifte te doen.

Joodse wet

Zeker vier maanden lang weigerde de school aangifte te doen. Dat gebeurde pas toen in oktober minister Van Bijsterveldt contact opnam met de school. Opperrabijn en vicevoorzitter van het schoolbestuur Binyomin Jacobs schreef in een brief aan de directie dat "de aangifte uitsluitend plaatsvindt omdat de vertrouwensinspectie meent dat daartoe een wettelijke plicht bestaat". De rabbijn had de zaak "intern" en "volgens de joodse wet" willen afhandelen.

Ook de ouders deden aanvankelijk geen aangifte. Zij zeggen dat zij onder druk werden gezet door Jacobs, die hen had gezegd dat zij hun plek in de gesloten gemeenschap zouden kwijtraken wanneer zij aangifte zouden doen. Pas toen de school naar de politie stapte, deden de ouders dat ook.

Israël

Het Openbaar Ministerie vervolgt S. voor ontucht met of verkrachting van zeker vijf leerlingen tussen de zes en dertien jaar oud. Het misbruik zou op school hebben plaatsgevonden.

Nog voordat de school aangifte deed, vertrok S. naar Israël. In 2016 werd hij uitgeleverd. Hij staat volgende maand voor de rechter.

Het ministerie van Onderwijs wil in een reactie niets zeggen over de rol van minister Van Bijsterveldt. "De zaak is aanhangig gemaakt via een vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs en omdat het om een vertrouwelijke kwestie gaat, kunnen we er verder niet op ingaan".

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl