Partijleider Klaver (GroenLinks)
NOS Nieuws

GroenLinks: gemeenten kunnen veel meer doen voor klimaat

Gemeenten kunnen veel meer doen om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland terug te dringen. Ze hebben invloed op meer dan een derde van de totale uitstoot, heeft het wetenschappelijk bureau van GroenLinks berekend in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Nog lang niet alle gemeenten halen alles uit de kast om de uitstoot van CO2 terug te dringen, is een van de conclusies.

Fractievoorzitter Klaver wil een zogeheten "groene campagne" voeren, omdat gemeenten volgens hem een verschil kunnen maken als het gaat om klimaatverandering.

Zonnepanelen

Volgens GroenLinks kunnen gemeenten een grote rol spelen om de aanschaf van zonnepanelen te stimuleren door aantrekkelijke leningen aan te bieden of ze zelf te plaatsen op scholen of openbare gebouwen. Zonnepanelen kunnen ook helpen om wijken aardgasvrij te maken, in combinatie met warmtepompen en isolatie van woningen. Gemeenten kunnen ook afdwingen dat nieuwbouw aardgasvrij is, of het nu gaat om woningen of bedrijfspanden.

Daarnaast hebben de gemeenten wettelijke mogelijkheden om bedrijven en instellingen te dwingen om energiebesparende maatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Deze verplichting is tot nu toe vaak een dode letter, concludeert het wetenschappelijk bureau.

Autogebruik terugdringen

GroenLinks vindt ook dat gemeenten hun invloed meer kunnen laten gelden om het autogebruik terug te dringen. Ze kunnen dat sturen door het parkeren minder aantrekkelijk te maken, het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer te stimuleren, en het instellen van milieuzones.

Gemeenten kunnen, volgens GroenLinks, ook meer doen aan het gescheiden inzamelen van afval. De onderlinge verschillen zijn groot, zegt het wetenschappelijk bureau. In de ene gemeente wordt 95 procent van het huishoudelijk afval gescheiden ingezameld, in een andere gemeente komt dat percentage niet uit boven de 15.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl