EU-onderhandelaar Michel Barnier Reuters

De Europese Unie is klaar om de scheiding met de Britten te regelen. Hoofdonderhandelaar Michel Barnier heeft de voorwaarden op papier gezet.

Het grootste probleem is de grens tussen EU-lidstaat Ierland en Noord-Ierland, dat bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In december kwamen de Britse premier May en voorzitter Juncker van de Europese Commissie overeen dat de grens tussen de Ierlanden open blijft en dat er geen grensposten komen.

Ook is afgesproken dat Noord-Ierland onverkort deel blijft uitmaken van het Verenigd Koninkrijk, zonder aparte status. De vraag was hoe deze uitgangspunten kunnen worden verenigd.

De EU lost dat nu op door een economische grens tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk in de Ierse zee te leggen. Ieren en Noord-Ieren kunnen elkaar dan vrij bezoeken, omdat Noord-Ierland dan onder de EU-regels voor vrij verkeer van goederen en diensten zou blijven vallen.

De Britten zijn daar boos over en vinden dat de Europese Unie in feite Noord-Ierland van hen afpakt. "Het ontwerpakkoord ondermijnt de gemeenschappelijke Britse markt en tast de grondwettelijke eenheid van het Verenigd Koninkrijk aan", zei premier May in het parlement.

Maar volgens Barnier zijn andere opties niet realistisch. De voorstellen moeten eind maart door de regeringsleiders worden goedgekeurd en in de aanloop daarnaartoe zal er dus nog flink over gebakkeleid worden tussen Brussel en Londen.

Zere been

Een ander probleem is het Europese Hof van Justitie. Zodra Groot-Brittannië op 31 maart volgend jaar de EU verlaat, begint een overgangsperiode van twee jaar, waarin het land nog mag meedoen aan de interne markt. Maar bij de interne markt horen regels en die worden in geval van conflicten beoordeeld door het Europese Hof van Justitie.

Dat is tegen het zere been van veel Britten, die vanaf 31 maart volgend jaar geen enkele bemoeienis van welk EU-instituut dan ook meer willen hebben. Maar volgens Barnier heb je het Hof nodig, omdat er een rechtbank moet zijn die uitspraken kan doen als er een probleem is.

Tijd dringt

Daarnaast moeten de Britten in die overgangsperiode alle besluiten die de EU neemt, overnemen zonder bij de besluitvorming betrokken te zijn geweest. Ook daar zijn de Britten woedend over.

Barnier riep de Britten vandaag, tijdens de presentatie van de voorwaarden op, om haast te maken. Op 31 maart 2019 is de brexit een feit, maar de onderhandelingen moeten in het najaar zijn afgerond, zodat de parlementen van de lidstaten het verdrag op tijd kunnen ratificeren.

"In de herfst moet er een akkoord zijn. De tijd dringt", zei Barnier.

STER reclame