Medewerkers van de NVWA bij het getroffen bedrijf GPTV

In Oldekerk in Groningen is op een pluimveebedrijf vogelgriep van het type H5 vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant, oftewel een variant die zeer besmettelijk is voor pluimvee.

Om de verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. Het gaat om 36.000 vogels.

In een straal van drie kilometer zijn drie andere pluimveebedrijven. Onderzocht wordt of ook daar vogelgriep heerst.

In een gebied van tien kilometer rond het getroffen bedrijf is per direct een vervoersverbod ingesteld, dat geldt voor pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel.

STER reclame