In samenwerking met
RTV Drenthe
NOS NieuwsAangepast

Windmolenpark Veenkoloniën mag definitief doorgaan

De bouw van 45 windmolens in de Drentse Veenkoloniën kan doorgaan. Dat heeft de Raad van State bepaald. Er was veel verzet tegen de molens, maar dat vindt de Raad minder belangrijk dan het halen van milieudoelen.

Tegen het plan waren achttien bezwaarschriften ingediend door onder meer omwonenden en natuur- en cultuurorganisaties. De bezwaarmakers zijn volgens RTV Drenthe bang voor slagschaduw, geluidsoverlast en gezondheidsrisico's. Maar ze hebben de Raad niet kunnen overtuigen.

"Er is geen wet die bepaalt dat een ruimtelijk plan een ontwikkeling alleen mogelijk mag maken als daarvoor voldoende draagvlak bestaat", aldus de Raad van State. Volgens de Raad spelen er bij dergelijke projecten veel belangen, en is het aan de ministers om daar een afweging in te maken.

Vorig jaar riep een meerderheid van de Tweede Kamer toenmalig minister Kamp op om een andere plek voor de windmolens te zoeken. Kamp zei toen dat alle alternatieven duurder waren, en helemaal schrappen van de windmolens ook niet kon.

Tegenwind strijdbaar

Tegenstanders zijn verbolgen over de uitspraak van de Raad van State. Protestbeweging Tegenwind wil blijven strijden. 'Deze uitspraak is een voetnoot in een acht jaar durende ellende, die nu een heviger fase in zal gaan', stelt voorman Jan Nieboer.

Tegenwind zal bezwaar blijven maken tegen elke bouwvergunning die wordt aangevraagd. "Er komt geen enkele windturbine", aldus Nieboer.

Veenkoloniën

Het plan voorziet in een windmolenpark tegen de provinciegrens met Groningen. Oorspronkelijk waren er nog meer windmolens voorzien. Een aantal molens is geschrapt, omdat het dorp Drouwenermond anders ingesloten zou raken tussen twee rijen molens.

Met de uitspraak komt een einde aan jaren van procederen. Er is geen hoger beroep mogelijk.

Advertentie via Ster.nl