AFP

Kan de brexit nog worden teruggedraaid? Als het aan Renew ligt wel. Deze gloednieuwe politieke partij presenteerde zich vandaag in Londen.

Renew wil aan het einde van het onderhandelingsproces over de Britse uittreding uit de Europese Unie opnieuw een referendum. "We geloven dat dit land van mening kan veranderen, zeker als mensen zien hoeveel pijn de brexit ons zal doen", zegt Sandra Khadhouri, een van de gezichten van de partij.

Het is even zoeken wie nou eigenlijk de aanvoerder is van de beweging. Bij de presentatie nemen namelijk drie mensen om beurten het woord. "We willen geen beweging zijn met één politiek icoon, een charismatisch leider. Dat vinden we ouderwetse politiek", zegt James Clarke, een van de drie, en consultant van beroep. "En we willen geen beroepspolitici, maar gewone burgers aan ons binden."

Bij de presentatie van Renew in Londen NOS / Tim de Wit

Artsen, leraren, ondernemers: Renew hoopt een brede beweging van Britten aan te spreken. Vooral in het politieke midden, omdat veel Britten zich sinds de brexit niet meer thuis voelen bij de twee grootste partijen: Labour en de Conservatieven. "Zij die onder premier May vinden dat hun Conservatieve partij wordt geleid door harde brexiteers en zij die vinden dat Labour onder Corbyn veel te ver naar links is opgeschoven. Ze zijn allemaal welkom", zegt Clarke.

Franse inspiratie

Het heeft iets weg van het Franse En Marche!, de zo succesvolle burgerbeweging van president Emmanuel Macron die in een ongekend tempo groeide. "Daar hebben we ons zeker door laten inspireren en ze adviseren ons ook", zegt Clarke. "Al hebben we geen officiële banden met ze."

Het is natuurlijk de vraag of Renew eenzelfde soort schokgolf in Groot-Brittannië teweeg kan brengen. Er zijn namelijk al verschillende bewegingen opgericht die proberen het brexit-proces te stoppen. Open Britain en Best for Britain zijn de bekendste. "Wij zijn er voor de lange termijn. De brexit is nu ons belangrijkste thema, maar wij willen proberen om zetels te winnen bij de volgende verkiezingen. We realiseren ons dat dat in een districtenstelsel lastig is, maar geloven dat we juist in districten die fel tegen de brexit stemden zeker kans maken."

We hopen dat veel parlementariërs inzien dat het volk zich opnieuw zou moeten uitspreken.

James Clarke, Renew

De brexit zelf terugdraaien lijkt op dit moment nog onbegonnen werk. Daar is in het Britse Lagerhuis geen meerderheid voor te vinden. Want naast premier May is ook Corbyn ertegen. Ook de Labour-leider zegt de uitslag van het referendum te respecteren en wil dat de wil van het volk wordt uitgevoerd.

Maar Clarke houdt moed: "Eind dit jaar wordt het spannend. Dan zal het parlement stemmen over het uiteindelijke onderhandelingsresultaat. Als dat enorm tegenvalt - en tot nu toe verlopen de onderhandelingen uiterst moeizaam - hopen we dat veel parlementariërs inzien dat het volk zich opnieuw zou moeten uitspreken." In de tussentijd moet Renew dan flink groeien om druk uit te kunnen oefenen op parlementsleden.

Verraad

Het viel op dat Boris Johnson, minister van Buitenlandse Zaken, zich vorige week richtte op dit soort nieuwe bewegingen die als doel hebben om de brexit alsnog te stoppen. "Dat zou een ramp zijn. En het zou verraad zijn van miljoenen kiezers. Het kan niet en zal niet gebeuren", waarschuwde hij.

Daaruit blijkt wel dat de regering dit soort stromingen serieus neemt, dat zal de Renew-oprichters goed doen. Al is er nog wel een lange weg te gaan om de brexit echt te kunnen stoppen.

STER reclame