D66-Tweede Kamerlid Dijkstra op weg naar de Eerste Kamer
NOS NieuwsAangepast

Donorwet Dijkstra aangenomen; mensen zonder bezwaren geregistreerd als donor

De Eerste Kamer heeft de initiatiefwet van D66 over een ander systeem van donorregistratie met een zeer kleine meerderheid aangenomen. In de senaat stemden 38 leden voor en 36 tegen.

Veel fracties waren verdeeld over het wetsvoorstel van D66-Kamerlid Pia Dijkstra. Zo stemden zes VVD'ers voor en zeven tegen, bij het CDA waren er vier voor en acht tegen en bij de PvdA vijf voor en drie tegen. Bij 50Plus was de verhouding 1-1. Verder steunden negen SP'ers de wet. SP-senator Gerkens wilde "om politieke redenen" niet tegenstemmen, maar was "vanwege een persoonlijke overtuiging" ook niet voor. Daarom deed ze niet mee aan de stemming.

D66 was in zijn geheel voor; ook het ene OSF-fractielid steunde de wet. PVV, ChristenUnie, SGP en Partij voor de Dieren waren in hun geheel tegen.

Eerste Kamer stemt in met donorwet

Geregistreerd bij geen bezwaar

Kern van de nieuwe wet is dat mensen als orgaandonor worden geregistreerd tenzij ze hebben laten weten dat niet te willen. De Tweede Kamer ging anderhalf jaar geleden al akkoord met de wet.

De discussie in de senaat spitste zich de afgelopen weken toe op de positie van nabestaanden. Dijkstra zegde de Eerste Kamer toe dat nabestaanden in feite het laatste woord hebben, ook al krijgen ze geen formeel vetorecht.

Voorstanders van de wet vinden het goed dat mensen dan meer aangespoord worden om een keuze te maken en dat er zo mogelijk meer donoren komen. Volgens tegenstanders gaat het te ver dat mensen in de wet-Dijkstra donor kunnen zijn zonder dat ze daar uitdrukkelijk toestemming voor hebben gegeven.

Dijkstra senatoren dankbaar

Dijkstra zei na de stemming de senatoren ontzettend dankbaar te zijn voor het aannemen van de wet. "Nu gaan we ermee aan de slag dat de wet zorgvuldig wordt uitgevoerd", voegde ze eraan toe. Het Kamerlid dankte ook organisaties als de Nierstichting, de Hartstichting en het Longfonds, die haar hebben gesteund.

"De zorgsector zat eigenlijk te wachten op deze wetswijzing en ik vind het belangrijk voor de mensen die te maken hebben met het falen van organen en op een wachtlijst staan", zei ze verder. Dijkstra wil dat er nu een goede voorlichtingscampagne komt. Ze zei dat ze heeft gemerkt dat er veel onduidelijkheid is over wat haar wet precies inhoudt. Het Kamerlid benadrukte dat registraties niet "voor de eeuwigheid" vastliggen en dat mensen die kunnen veranderen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl