Een grenscontrole bij Hazeldonk
NOS Nieuws

'Werkvisum voor migrant uit veilig land ontmoedigt illegale migratie'

Door meer werkvisa te verstrekken aan migranten uit landen die als veilig worden aangemerkt, kan Nederland illegale migratie ontmoedigen. Dat schrijft de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) in een rapport, meldt de Volkskrant. Het rapport is gemaakt op verzoek van staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid. Hij komt binnen drie maanden met een reactie op het advies.

De ACVZ verwijst volgens de krant naar Zweden en Duitsland, waar Albanezen op kleine schaal tijdelijke werkvisa krijgen. Zo verzorgt Duitsland opleidingen voor sectoren die kampen met een tekort aan arbeidskrachten, zoals de bouw. Volgens de krant neemt het aantal illegaal inreizende Albanezen af sinds dit programma bestaat, al is niet aangetoond dat er een verband is.

De voorzitter van de commissie zegt dat het beleid een legaal alternatief biedt voor illegale migratie. Ook zou het de wanhoop wegnemen bij potentiële migranten die weinig toekomst zien in hun eigen land. Met een realistisch perspectief in de vorm van een werkvisum zouden migranten minder vaak kiezen voor een kansloze asielaanvraag.

Groter aandeel uit 'veilige landen'

Volgens het migratie-adviesorgaan van het kabinet en het parlement werkt dit visumbeleid voor migranten uit 'veilige landen' niet alleen als ontmoediging voor illegale migratie. Nederland kan volgens de ACVZ op deze manier ook de juiste mensen aantrekken voor moeilijk vervulbare vacatures.

In ruil voor de verstrekking van werkvisa, kan met de veilige landen worden afgesproken dat er soepeler wordt meegewerkt aan de gedwongen terugkeer van afgewezen asielzoekers die illegaal inreisden. Die samenwerking is al goed met landen als Albanië en Georgië, maar met de Algerijnse en Marokkaanse overheid gaat dat minder goed, schrijft de krant.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid had de ACVZ om een advies gevraagd over de migranten uit veilige landen, omdat ze een groter aandeel zijn gaan vormen van het totale aantal asielzoekers dat naar Nederland komt.

Sterke verschillen in EU

Verder zegt de adviescommissie dat de snelle afwijzing van migranten uit de zestig landen die volgens Nederland veilig zijn, niet goed werkt. Veel procedures duren langer dan de tien dagen die ervoor staan. Ook zegt de ACVZ dat Europese landen onderling sterk verschillen in de opvattingen over welke landen als veilig worden aangemerkt.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl